EXPANDER LOGO RGB mini@2x

KONFERENCJA DLA DEWELOPERÓW

„Ustawa deweloperska 2.0” okiem eksperta

15.03.2022 | godz. 11.00 – 15.00

wstęp wolny

photo b szczytowska

Barbara Szczytowska

prowadząca szkolenie

jest radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz deweloperów.

Ekspertka w zakresie „ustawy deweloperskiej” i zarządzania ryzykiem prawnym w projektach deweloperskich. Doświadczenie zawodowe zdobywała świadcząc pomoc prawną na rzecz wiodących spółek deweloperskich, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym w procesach inwestycyjnych począwszy od momentu zakupu gruntu, poprzez proces administracyjny zmierzający do uzyskania wszelkich pozwoleń na realizację inwestycji, negocjacje ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, finansowanie inwestycji oraz pełną komercjalizację zrealizowanej inwestycji. Posiada również bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi.

Współautorka komentarza do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz monografii Ustawa deweloperska – Pytania i odpowiedzi. Wzory umów.

dokument

Ramowy
program szkolenia:

 

Przedmiotowy zakres zastosowania ustawy

Katalog środków ochrony wpłat nabywcy oraz nowe obowiązki dotyczące funkcjonowania rachunków powierniczych

Nowy zakres kontrolny banków wobec deweloperów

Nowy zakres obowiązków dewelopera

Ustawowa regulacja umowy rezerwacyjnej

 Nowa procedura odbiorów lokali

 Nowe podstawy do odstąpienia od umowy deweloperskiej

 Deweloperski fundusz gwarancyjny

 Przepisy przejściowe

Przepisy karne

Zapisz się na szkolenie:

Ustawa deweloperska 2.0 okiem eksperta

Już od 1 lipca 2022 r. wchodzi w życie nowa ustawa deweloperska, która wprowadza duże zmiany.
Nie czekaj! Przygotuj swój biznes na zmiany i już dziś zapisz się na profesjonalne szkolenie.

Data: 15.03.2022

Godzina: 11.00 – 15.00 

Miejsce: Expander, Inflancka 4b, wejście C

Administratorem danych osobowych jest Expander Advisors Sp. z o.o., który przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Więcej informacji o ochronie danych osobowych w Polityce prywatności.

Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000287188, o kapitale zakładowym: 43.992.400,00 zł, NIP: 521-345-12-55, REGON: 141062210 („Expander”).

Expander jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego i nie świadczy usługi doradczej w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Wynagrodzenie Expander pokrywane jest bezpośrednio przez kredytodawcę.