EXPANDER LOGO RGB mini@2x

Kredyt hipoteczny

Sprawdź na ile Cię stać

Czy wiesz, że różnica w zdolności kredytowej między bankami może wynosić
nawet 300 tys. zł?*

Oblicz i porównaj bezpłatnie swoją zdolność w 12 bankach z Ekspertem Finansowym.

Kredyt hipoteczny

Sprawdź na ile Cię stać

Czy wiesz, że różnica w zdolności kredytowej między bankami może wynosić nawet 300 tys. zł?*

Oblicz i porównaj bezpłatnie swoją zdolność w 12 bankach z Ekspertem Finansowym.

Administratorem danych osobowych jest Expander Advisors Sp. z o.o., który przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Więcej informacji o ochronie danych osobowych w Polityce prywatności.

*Wyliczenie ma charakter szacunkowy i oparte jest o różnicę prognozowanej maksymalnej wysokości dostępnej kwoty kredytu spośród ofert dostępnych za pośrednictwem Expander Advisors Sp. z o.o. zgodnie z następującymi założeniami: 3-osobowa rodzina o łącznych dochodach 5.000 złotych netto miesięcznie. Wyliczenie sporządzone na dzień: 17.03.2021 r. Ostateczne warunki cenowe, jak również ostateczna decyzja kredytowa, uzależnione są od oceny zdolności kredytowej klienta dokonywanej przez bank.

**Udział w rynku (co 5. kredyt) został obliczony na podstawie danych wewnętrznych Expander oraz danych NBP za okres III Q 2021 r.

Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000287188, o kapitale zakładowym: 43.992.400,00 zł, NIP: 521-345-12-55, REGON: 141062210 („Expander”).

Expander jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego i nie świadczy usługi doradczej w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Wynagrodzenie Expander pokrywane jest bezpośrednio przez kredytodawcę.

Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, współpracuje za wynagrodzeniem w zakresie oferowania kredytu hipotecznego z następującymi kredytodawcami: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (współpraca zawieszona), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie oraz jest umocowany do wykonywania usług pośrednictwa finansowego (kredytowego) w zakresie wynikającym z zawartych ze wskazanymi kredytodawcami umów agencyjnych. Szczegóły oferty, jak również aktualna lista kredytodawców współpracujących z Expander, dostępne są u Ekspertów i w Oddziałach Expander. Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego. Stan na 01.08.2021 r.

Czy można poprawić swoją zdolność kredytową?

Decydująca rolę w przyznaniu kredytu hipotecznego ma zdolność kredytowa wnioskodawcy. Na szczęście można ją poprawić. Podstawowymi działaniami, jakie można podjąć jest: zrezygnowanie z kart kredytowych i ograniczenie limitu na ROR, terminowe spłacanie innych zobowiązań i pożyczek finansowych oraz dobra historia w BIK. Bank przychylniej patrzy także na niektóre aspekty samego wniosku: dłuższy okres kredytowania oraz równe raty poprawiają zdolność kredytową. Inną opcją jest wzięcie kredytu razem z członkiem rodziny, który ma stałe dochody. Rodzina może także pozwolić na to, by należąca do nich nieruchomość stanowiła dodatkowe zabezpieczenie kredytu.

Jakie oprocentowanie kredytu wybrać?

W Polsce stałe oprocentowanie dostępne jest na okres kredytowania nie dłuższy niż 7 lat i to zaledwie w kilku bankach.. W przypadku oprocentowania zmiennego, ulega ono częstym wahaniom pod wpływem rynkowych stóp procentowych. Wybór oprocentowania stałego powoduje, że w przypadku wzrostów stóp procentowych (WIBOR-u), nie musimy się obawiać wyższej raty, jednak nie skorzystamy też z jej obniżenia. Kredytobiorcy rzadko wybierają tą formę oprocentowania, jednak może być ona odpowiednia dla kogoś, kto chce mieć swoje wydatki pod pełną kontrolą.

Jakie dokumenty są wymagane przez banki do wniosku kredytowego?

Do wniosku kredytowego należy zazwyczaj załączyć następujące dokumenty: dowód osobisty, drugi dokument potwierdzający tożsamość (paszport, prawo jazdy), oraz dokumenty finansowe: zaświadczenie o dochodach z miejsca zatrudnienia (w przypadku umowy o pracę), dokumenty finansowe oraz rejestrowe dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami podatkowymi oraz składkami w ZUS (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) lub umowy wraz z rachunkami (w przypadku umowy-zlecenia i umowy o dzieło), wyciągi z konta. W przypadku nieruchomości niezbędna jest umowa przedwstępna oraz dokumenty, potwierdzające prawa zbywcy do dokonania transakcji (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny) oraz wycenę bankową nieruchomości (często taka wycena jest zlecana przez bank po złożeniu wniosku). W przypadku remontu, do wniosku należy dołączyć kosztorys, a budowy – kosztorys budowy, projekt i pozwolenie na budowę. Szczegółowa lista dokumentów różni się w zależności od sytuacji zawodowej i prywatnej kredytobiorcy, dlatego dla każdego naszego klienta tworzymy szczegółowy plan. Zdobycie wszystkich zaświadczeń często bywa jednym z bardziej czasochłonnych etapów starania się o kredyt hipoteczny.

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać kredyt hipoteczny?

Każdy bank ma nieco inne kryteria wydawania decyzji kredytowej, dlatego w różnych instytucjach możemy otrzymać różne odpowiedzi. Najważniejszymi kryteriami jest: źródło oraz wysokość dochodu, wiek kredytobiorcy, jego historia kredytowa, zdolność kredytowa oraz możliwość zabezpieczenia się na kredytowanej nieruchomości.
Co warto wiedzieć o współpracy z nami?
Obsługujemy kompleksowo

Znajdziemy dla ciebie wymarzone mieszkanie, pomożemy je sfinansować i odpowiednio ubezpieczyć.

Jesteśmy nr 1

U nas porównasz oferty i wybierzesz najkorzystniejszą, ponieważ od 20 lat współpracujemy z największymi bakami. Za naszym pośrednictwem udzielany jest już co 5. kredyt w Polsce**. To kilka tysięcy kredytów miesięcznie.

Nasze usługi są bezpłatne i bezpieczne

To banki płacą naszą prowizję. Dla Ciebie cena kredytu jest taka sama jak w banku, a dodatkowo korzystasz z wielu przywiliejów.

Mamy dla Ciebie specjalne benefity

Dla naszych Klientów mamy specjalne zniżki. Z nami oszczędzisz nie tylko czas, ale i pieniądze. Zapytaj eksperta o aktualne promocje.