EXPANDER LOGO RGB mini@2x

Zamów wycenę nieruchomości

Mamy 7 lat doświadczenia w pośrednictwie obrotem nieruchomościami. Pośredniczyliśmy przy blisko 7 tyś transakcji o łącznej wartości 2,6 mld złotych.

Najbardziej wiarygodna wycena nieruchomości na podstawie transakcji z okolicy – dane pobrane z AN.

EXPANDER LOGO RGB mini@2x

Mamy 7 lat doświadczenia w pośrednictwie obrotem nieruchomościami. Pośredniczyliśmy przy blisko 7 tyś transakcji o łącznej wartości 2,6 mld złotych.

Najbardziej wiarygodna wycena nieruchomości na podstawie transakcji z okolicy – dane pobrane z AN.

Zamów wycenę nieruchomości

Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000287188, o kapitale zakładowym: 43.992.400,00 zł, NIP: 521-345-12-55, REGON: 141062210 („Expander”).