Informacja ogólna o kredytach hipotecznych

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, zarówno kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent są obowiązani udostępniać konsumentowi w każdym czasie, na trwałym nośniku lub w postaci elektronicznej, precyzyjne i zrozumiałe informacje ogólne dotyczące umowy o kredyt hipoteczny. Poniżej udostępniamy te informacje:

 

 1. Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie,
 2. Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie,
 3. Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
 4. Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy,
 5. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie,
 6. Santander Bank Polska z siedzibą w Warszawie
 7. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie,
 8. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach,
 9. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie,
 10. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie,
 11. Bank Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie
 12. Spółdzielczy Bank Rozwoju SBR
 13. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. BPS S.A.