Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wykonuje za wynagrodzeniem czynności pośrednictwa kredytowego (kredyty hipoteczne) w zakresie wynikającym z umów agencyjnych zawartych z następującymi kredytodawcami (stan na dzień: 29.09.2022r.):

 • ALIOR BANK S.A.
 • BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
 • BANK MILLENNIUM S.A.
 • BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
 • BANK POCZTOWY S.A. (współpraca zawieszona)
 • BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PEKAO SA)
 • BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. BPS S.A.
 • POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PKO BP SA)
 • BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
 • ING BANK ŚLĄSKI S.A.
 • MBANK S.A.
 • SANTANDER BANK POLSKA S.A
 • SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU SBR