Aegon

Aegon jest jedną z czołowych na świecie firm oferujących ubezpieczenia na życie, programy emerytalne i usługi z zakresu zarządzania aktywami. Grupa działa w ponad 20 krajach w Europie, Azji i obu Amerykach. Ponad 31,5 tysiąca pracowników Aegon na całym świecie obsługuje 30 milionów klientów firmy. Grupę kapitałową Aegon w Polsce tworzą spółki, których wspólnym celem jest zabezpieczenie przyszłości finansowej klientów: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie – oferujące ubezpieczenia na życie i rozwiązania inwestycyjno-oszczędnościowe, Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – zarządzające otwartym funduszem emerytalnym oraz Aegon Magyarország Általános Biztosító Oddział w Polsce – oferujący ubezpieczenia mienia.

[ex_kontakt_stopka title="Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej:" form="7" photo="976" button-color="btn-c7"]