Czym się różni zadatek od zaliczki i które z nich warto wybrać, podpisując przedwstępną umowę zakupu mieszkania?

Wiele osób używa określeń zadatek i zaliczka zamiennie. Nie wszyscy wiedzą bowiem, że oba określenia mają zupełnie inną definicję, a brak ich znajomości może skutkować dotkliwymi konsekwencjami, zwłaszcza jeśli w najbliższym czasie planujesz kupno nieruchomości. Czym różni się zadatek od zaliczki? Co jest zwrotne, zaliczka czy zadatek? Podpowiadamy.

Z tego tekstu dowiesz się:

· czym są zaliczka i zadatek;

· co przepada zaliczka czy zadatek;

· jakie są najważniejsze różnice zaliczka – zadatek.

Zarówno zaliczka, jak i zadatek są wpłacane na poczet wykonanej w przyszłości umowy (np. umowy sprzedaży mieszkania) lub usługi. Definicje obu pojęć znacząco się jednak różnią, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku niedopełnienia warunków umowy. Czym się różni zadatek od zaliczki?

Zadatek a zaliczka – różnice

Czym różni się zadatek od zaliczki? Zaliczka to kwota, która stanowi część opłaty za towar lub usługę. Stanowi ona jedną z form zabezpieczenia transakcji, a jej definicja nie jest szczegółowo uregulowana w polskim prawie. W przypadku niedopełnienia umowy przez którąkolwiek ze stron zaliczka podlega zwrotowi, bez względu na to, która ze stron ponosi winę za jej niedopełnienie.

Z kolei kwestie związane z zadatkiem regulują zapisy Art. 394 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z ich brzmieniem:

§ 1 W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

§ 2. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.

§ 3. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Co to oznacza w praktyce?

Dla przykładu jeśli kupujący i sprzedający umówili się, że za miesiąc dokonają transakcji i taką umowę przedwstępną zabezpieczyli zadatkiem, a później kupujący się wycofa, to sprzedający może zachować wpłacony zadatek. Jeśli z umowy nie wywiązałaby się sprzedający, to kupujący ma prawo zażądać od niego zwrotu dwukrotności wpłaconej tytułem zadatku sumy.

Zadatek a zaliczka co jest zwrotne?

Co jest zwrotne zaliczka czy zadatek? Z punktu widzenia sprzedającego korzystniejszym rozwiązaniem jest zaliczka. Bez względu na to, z jakiego powodu i z czyjej winy nie doszło do zawarcia umowy, sprzedający musi zwrócić tylko otrzymaną zaliczkę. Z kolei dla kupującego skutecznym zabezpieczeniem jest zadatek. Jeśli bowiem sprzedający się wycofa, to będzie miał obowiązek zwrotu dwukrotności otrzymanego zadatku.

Zobacz także: Rynek pierwotny a wtórny – czym się różnią?

Umowa przedwstępna zadatek czy zaliczka?

W przypadku zakupu mieszkania zwykle skupujący i sprzedający najpierw podpisują umowę przedwstępną, w której ustalają m. in. kiedy dojdzie do faktycznej sprzedaży. Kupujący często potrzebuje bowiem czasu np. na uzyskanie kredytu. W takiej umowie ustalana jest też cena sprzedaży oraz kwota zaliczki lub zadatku, która za sprawić, że wycofanie się z takiej umowy będzie obarczone kosztami.

Zadatek a zaliczka na mieszkanie – takie pytanie zadaje sobie ogrom osób rozważających kupno własnego M. Jeśli znalazłeś wymarzoną nieruchomość, jedną z kwestii, jakie będziesz musiał omówić ze sprzedającym, będzie fakt, czy początkową wpłatę potraktujecie jako zadatek, czy zaliczkę. W większości przypadków stosowany jest zadatek. On powoduje, że obie strony ponoszą taki sam koszt w przypadku wycofania się z transakcji. Zaliczka niemalże nie chroni kupującego. Jeśli sprzedający się wycofa, to nie poniesie żadnego kosztu, a jedynie będzie musiał oddać, to co uzyskał od kupującego. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by strony wspólnie zdecydowały o zabezpieczeniu transakcji zaliczką lub podziale zabezpieczenia na dwie części: pierwszą wpłaconą jako zadatek i drugą – zaliczkę.

Kredyt na zakup wymarzonej nieruchomości – tylko z pomocą eksperta

Chcesz sfinansować zakup wymarzonej nieruchomości kredytem hipotecznym? Wybór przypadkowej oferty może nieść za sobą dodatkowe koszty oraz problemy w późniejszej obsłudze finansowania. Kluczem do znalezienia tego, który najlepiej odpowie na Twoje potrzeby, powinno być rzetelne porównanie dostępnych na rynku produktów. Jej samodzielne wykonanie może być jednak trudne, żmudne a często wręcz niemożliwe. Dlaczego? Nawet jeżeli wybierzesz kredyty z najniższym RRSO i sprawdzisz podstawowe wymagania, jakie stawiają wnioskującym banki, nie posiądziesz wiedzy na temat wewnętrznych mechanizmów funkcjonowania poszczególnych kredytodawców. A te są kluczowe dla oceny Twojej zdolności kredytowej i otrzymania finansowania na najkorzystniejszych warunkach. Aby uniknąć frustracji, zawodu i nieprzyjemnych niespodzianek, oddaj swoją przyszłość w ręce eksperta — Expandera. Specjalista wesprze Twoje działania na każdym etapie procesu kredytowego — począwszy od wyselekcjonowania banków, które zaoferują Ci najlepsze warunki kredytu hipotecznego, poprzez skompletowanie dokumentów, aż do podpisania umowy kredytowej. Usługi eksperta Expandera są bezpłatne dla klienta, ponieważ koszty pokrywają banki udzielające kredytów hipotecznych.

Zobacz także: Czy warto nadpłacić kredyt hipoteczny i jakie konsekwencje niesie za sobą taka decyzja?

powiązane porady