W puli na dopłaty z MdM wciąż jest 9,5 mln zł

W sierpniu ubiegłego roku program „Mieszkanie dla młodych” (MdM) niespodziewanie został na nowo uruchomiony, gdyż okazało się, że w puli pozostały jeszcze niewykorzystane pieniądze. Expander zwraca uwagę, że do wyczerpania tegorocznego limitu pozostało jeszcze 9,5 mln zł. Niestety  tym razem program nie zostanie jednak odmrożony. Na wsparcie mają wciąż szansę jedynie ci, którzy dopłatę już otrzymali i którym urodzi się trzecie lub kolejne dziecko. Wciąż można uzyskać również zwrot VAT-u.

Według danych BGK na koniec lipca łączna suma przyznanych dopłat wyniosła 752,4 mln zł. Do wykorzystania tegorocznego limitu pozostało więc jeszcze 9,5 mln zł. Problem polega jednak na tym, że inne dane (na temat pieniędzy zablokowanych na podstawie złożonych wniosków) pokazują wykorzystanie puli na poziomie 100%. W ubiegłym roku było to 91%, a więc wtedy były pieniądze, o które jeszcze nikt nie zawnioskował. Teraz takich wolnych środków już nie ma.

Niesamowite wydaje się, że od początku stycznia do tej pory kilkaset osób, które wtedy złożyły wnioski o kredyt z dopłatą, wciąż go nie otrzymało. Nasze dochodzenie potwierdziło, że pojedyncze kredyty z dopłatą wciąż są jeszcze uruchamiane, mimo że wnioskowano o nie na początku roku. Wydaje się jednak prawdopodobne, że ostatecznie część takich osób zrezygnuje z wsparcia w ramach MdM. Nawet jeśli tak się stanie program nie zostanie jednak ponownie uruchomiony.

Wciąż można liczyć na dopłatę
Na dopłatę wciąż mają szansę uczestnicy programu, którym urodzi się trzecie lub kolejne dziecko. Musi to nastąpić nie później niż w ciągu 5 lat od momentu zakupu nieruchomości nabytej przy wsparciu dopłaty z MdM. Jeśli tak się stanie, to otrzymają dodatkową dopłatę w wysokości 5% wartości mieszkania. Pieniądze te nie trafią jednak na ich konto, lecz pomniejszą zadłużenie z tytułu kredytu hipotecznego. Dodatkowo wciąż możliwe jest również wnioskowanie o zwrot podatku VAT zapłaconego za materiały budowlane. Dotyczy to jedynie wydatków poniesionych w związku z budową domu jednorodzinnego, a także nadbudową, rozbudową budynku na cele mieszkalne oraz w sytuacji przystosowania budynku niemieszkalnego do celów mieszkaniowych. Zwrot dotyczy jednak wydatków poniesionych nie później niż 30 września 2018 r.

Jarosław Sadowski
Główny analityk Expander Advisors