Mieszkanie na Start – nowy program wsparcia przy zakupie mieszkania

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło, że w drugiej połowie 2024 roku zacznie działać nowy program preferencyjnego kredytu Mieszkanie na Start. Oprocentowanie kredytu ma wynosić od 0% do 1,5%. Nowy program zastąpi Bezpieczny kredyt 2% i jest realizacją obietnicy wprowadzenia kredytu 0%. Kredyt na Start będzie dostępny dla osób planujących zakup pierwszego mieszkania oraz rodzin z co najmniej trójką dzieci, poszukujących większego lokum.

Kto może uzyskać kredyt na Start?

Osoby, które dotąd nie posiadały własnego mieszkania ani domu, mogą ubiegać się o wsparcie w ramach programu Mieszkanie na Start. Dopuszczalne jest jedynie posiadanie udziału nieprzekraczającego 50%, nabytego przez dziedziczenie lub darowiznę.

Kredyt na Start także dla posiadających mieszkanie

Rodziny, które już posiadają mieszkanie i mają co najmniej trójkę dzieci, również kwalifikują się do programu Mieszkanie na Start. Dzięki temu mogą zmienić mieszkanie na większe.

Ograniczenie wiekowe tylko dla singli

Single mogą skorzystać z programu tylko jeśli mają do 35 lat. Z kolei pary (małżeństwa lub związki nieformalne) oraz osoby samotnie wychowujące dzieci kredyt na start otrzymają niezależnie od wieku. Oczywiście pod warunkiem, że spełnią pozostałe warunki, czyli chcą kupić pierwsze mieszkanie w życiu lub jeśli mają przynajmniej troje dzieci.

Oprocentowanie w programie Mieszkanie na Start

Program Mieszkanie na Start będzie pozwalał uzyskać obniżone oprocentowanie. W praktyce będzie to polegało na wypłacie dopłat, które obniżą raty kredytowe do takiego poziomu jakby oprocentowanie wynosiło od 0% do 1,5% w zależności od wielkości gospodarstwa domowego.

• 1,5% dla gospodarstw 1-osobowych i 2-osobowych.
• 1% dla gospodarstw 3-osobowych.
• 0,5% dla gospodarstw 4-osobowych.
• 0% dla gospodarstw 5-osobowych i większych.

Kwota kredytu na start nie będzie ograniczona, ale dopłaty już tak

Mieszkanie na start ma umożliwiać zaciąganie kredytów na dowolną kwotę, ograniczoną jedynie zdolnością kredytową uczestnika. Jednak dopłaty mają obowiązywać tylko do określonej kwoty:

• do 200 tys. zł dla gospodarstwa 1-osobowego,
• do 400 tys. zł dla gospodarstwa 2-osobowego,
• Do 450 tys. zł dla gospodarstwa 3-osobowego,
• Do 500 tys. zł dla gospodarstwa 4-osobowego,
• Do 600 tys. zł dla gospodarstwa 5-osobowego i większych.

W miastach o wysokich cenach mieszkań, te kwoty będą wyższe o 10% lub 20%.

Kryteria dochodowe w programie Mieszkanie na start

Pełne dopłaty będą przysługiwały uczestnikom, których dochód nie będzie przekraczał ustalonych limitów:

• 10 tys. zł brutto miesięcznie dla gospodarstwa 1-osobowego.
• 18 tys. zł brutto miesięcznie dla 2-osobowego.
• 23 tys. zł brutto miesięcznie dla 3-osobowego.
• 28 tys. zł brutto miesięcznie dla 4-osobowego.
• 33 tys. zł brutto miesięcznie dla 5-osobowego i większych.

Kredyt na start, a dochody powyżej limitu

Nawet przekraczając powyższe limity dochodowe będzie można otrzymać dopłatę, ale w zmniejszonej wysokości. Na przykład, jeśli dochód pary bez dzieci będzie wynosił 19 tys. zł brutto, dopłata miesięczna zostanie pomniejszona o 250 zł.

Na co będzie można przeznaczyć kredyt na start?

Pieniądze z preferencyjnego kredytu będzie można wydać na:

• zakup mieszkania,
• budowę domu.

Ponadto, w ramach specjalnego kredytu konsumenckiego będzie można również opłacić:

• udział w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej,
• udział w towarzystwie budownictwa społecznego,
• wkład wnoszony w spółdzielczym lokatorskim prawie do lokalu.

Dopłaty w ramach programu Mieszkanie na start, przeznaczone na zakup mieszkania i budowę domu, mają być dostępne do końca 2025 roku. Pozostałe dopłaty będą wypłacane bezterminowo.