Idea Money Faktor

Powierz nam zarządzanie wierzytelnościami, by zapobiec zatorom płatniczym
Zaufaj specjalistom od faktoringu i odzyskiwania należności. Wybierz usługi, które pozwalają uniknąć zatorów płatniczych, przywracają płynność finansową oraz wspierają rozwój przedsiębiorstwa.
Zainspirowani potrzebami nowoczesnych przedsiębiorców
To potrzeby nowoczesnych przedsiębiorców stały się inspiracją do stworzenia Idea Money. Na utratę płynności finansowej narażone są nie tylko duże firmy, ale i jednoosobowe działalności gospodarcze. Wychodząc z tego założenia, usługi dostępne kiedyś wyłącznie dla potężnych przedsiębiorstw, są obecnie dostępne dla mniejszych firm – dzięki Idea Money.

Produkty Idea Money Faktor

[ex_kontakt_stopka title="Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej:" form="7" photo="976" button-color="btn-c7"]