IPOPEMA Securities

IPOPEMA Securities od kilkunastu lat świadczy usługi brokerskie w obrocie papierami wartościowymi na rynku wtórnym dla krajowych oraz zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Spółka oferuje także pomoc finansowe i transakcyjne w zakresie przygotowania i realizacji transakcji na rynku kapitałowym. IPOPEMA Securities specjalizuje się w transakcjach mających na celu pozyskanie finansowania w drodze emisji papierów wartościowych na rynku kapitałowym (publiczne oferty akcji i obligacji).

W 2016 r. IPOPEMA Securities uruchomiła działalność związaną z obsługą klientów indywidualnych. W ramach tej działalności IPOPEMA Securities oferuje klientom szeroką paletę usług i produktów budowaną  na bazie relacji z innymi podmiotami rynku kapitałowego – towarzystwami funduszy inwestycyjnych, domami maklerskimi, bankami oraz emitentami papierów wartościowych. Zakres oferty tworzony jest ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i preferencji klientów o zróżnicowanych profilach inwestycyjnych, oczekiwaniach, wiedzy i doświadczeniu.

IPOPEMA Securities to profesjonalny i doświadczony zespół, gwarantujący najwyższą jakość usług. Brak powiązań z dużą instytucją finansową jest gwarancją bezstronności i elastyczności.

[ex_kontakt_stopka title="Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej:" form="7" photo="976" button-color="btn-c7"]