IPOPEMA TFI

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych powstało w 2007 r. i dziś jest jednym z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Koncentruje się na kreowaniu rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań inwestorów, a także tworzeniu funduszy
o alternatywnej polityce inwestycyjnej. Oferta Towarzystwa obejmuje fundusze inwestujące zarówno na polskim, jak i globalnych rynkach kapitałowych. IPOPEMA TFI S.A. oferuje również usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych, polegające na aktywnym inwestowaniu środków inwestora. Zarządzanie aktywami oparte jest na indywidualnie dopasowanej strategii inwestycyjnej.
IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty uruchomiony został 6 grudnia 2011 roku.
W jego skład wchodzi dziewięć strategii inwestycyjnych różniących się polityką inwestycyjną oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego. IPOPEMA SFIO stworzony został z myślą o tym, aby w ramach jednego rozwiązania zapewnić możliwość wyboru produktu będącego najwierniejszą odpowiedzią na potrzeby Klienta.

[ex_kontakt_stopka title="Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej:" form="7" photo="976" button-color="btn-c7"]