PKO PTE

PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna od 1999 roku zarządza PKO BP Bankowym Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz od 2012 roku PKO Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym.
W ramach PKO DFE oferujemy dwa dobrowolne produkty emerytalne – PKO Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (PKO IKZE) i PKO  Indywidualne Konto Emerytalne (PKO IKE). IKZE i IKE to produkty związane z ulgą podatkową. Dla naszych klientów wypracowujemy wysokie stopy zwrotu. Nasze wyniki inwestycyjne plasują nas w czołówce OFE i DFE.

Założycielami Towarzystwa były dwa najstarsze i największe banki w Polsce: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – lider bankowości detalicznej w Polsce i Bank Handlowy w Warszawie SA – jeden z liderów bankowości korporacyjnej w Polsce. Akcjonariusze posiadali równe udziały w Towarzystwie, każdy z nich po 50%.

Od listopada 2003 roku jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest PKO Bank Polski S.A. Kapitał zakładowy PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA wynosi 190 580 000 złotych.

[ex_kontakt_stopka title="Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej:" form="7" photo="976" button-color="btn-c7"]