TISE

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE SA) działa na rynku od ponad 25 lat. Utworzone przez Bank BISE, dziś należy do grupy kapitałowej banku Crédit Coopératif istniejącego na rynku francuskim od ponad 120 lat. Początkowo TISE funkcjonowało jako fundusz venture capital dla małych i średnich firm, a od roku 2008 jest funduszem pożyczkowym dla MMSP oraz NGO’sów i przedsiębiorstw społecznych. Fundusze na ten cel pochodzą ze środków własnych, a także ze środków powierzonych przez Bank BGK w ramach realizacji umów z UE – Rozwój Polski Wschodniej, inicjatywy JEREMIE oraz z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. TISE jest także partnerem Banku BGK w projekcie funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych – ES Fundusz oraz programie pożyczkowym Wsparcie w Starcie skierowanym do absolwentów i osób bezrobotnych. TISE jest jedynym polskim przedstawicielem w Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych (FEBEA) zrzeszającej 24 instytucje finansujące cele społeczne i etyczne oraz administratorem COOPEST – europejskiego funduszu inwestującego środki w instytucje pożyczkowe dla mikro przedsiębiorstw w Europie Centralnej. Więcej www.tise.pl

[ex_kontakt_stopka title="Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej:" form="7" photo="976" button-color="btn-c7"]