Ubezpieczenie dobrowolne i obowiązkowe

Ubezpieczenia dzielimy na te, którym obowiązkowo musimy podlegać, gdyż tego wymagają przepisy oraz dobrowolne,  które sami chcemy zakupić. Przyjrzyjmy się im wszystkim dokładniej.

Czym są ubezpieczenia dobrowolne?

Nikt nie lubi być do niczego zmuszany więc zacznijmy od ubezpieczeń dobrowolnych. Ta grupa obejmuje różnorodne ryzyka, mogące nas spotkać. Naczelną zasadą łączącą wszystkie ubezpieczenia wchodzące w skład tej grupy to zasada swobody umowy. Najprościej rzecz ujmując, to tylko i wyłącznie od nas zależy od czego się ubezpieczymy i kiedy to zrobimy.

Rodzaje ubezpieczeń dobrowolnych

Istnieje bardzo wiele różnych rodzajów dobrowolnych ubezpieczeń. Część z nich dotyczy ochrony naszego życia i zdrowia, a część ochrony naszego majątku. Poniżej opisujemy kilka najpopularniejszych rodzajów ubezpieczeń.

Dobrowolne ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie zapewnia wypłatę określonej kwoty naszym bliskim w przypadku naszej śmierci. Może jednak zawierać również dodatkową ochronę dla nas. Dla przykładu dzięki niemu możemy uzyskać wsparcie finansowe, gdy ulegniemy wypadkowi czy poważnie zachorujemy.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne umożliwia zwykle korzystanie z prywatnej służby zdrowia. Dodatkowo gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku poważnego zachorowania np. na pokrycie leczenia szpitalnego czy w przypadku, gdy konieczna jest operacja.

Ubezpieczenie od nowotworu

Jest odmianą prywatnego ubezpiecza zdrowotnego, które w przypadku wykrycia nowotworu zapewnia wypłatę odszkodowania, które ma sfinansować kosztowną terapię.

Ubezpieczenie wypadkowe

Ubezpieczenie wypadkowe zwane też NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków, gwarantuje nam wypłatę odszkodowania w przypadku, gdy stanie nam się coś złego np. złamiemy nogę, czy stracimy wzrok. Im większy jest tzw. uszczerbek na zdrowiu tym otrzymamy wyższą kwotę.

Ubezpieczenie turystyczne

Co obejmuje ubezpieczenie turystyczne? Zapewnia nam ono ochronę podczas wyjazdów zagranicznych. Zwykle pokrywa koszty leczenia, akcji ratunkowych (np. w górach, na morzu) czy transportu medycznego, które w niektórych krajach są bardzo wysokie. Ubezpieczenie może również zawierać dodatkowe elementy np. odszkodowanie w przypadku opóźnienia lotu, czy utraty bagażu.

Dobrowolne ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej)

Ochrona polega na tym, że gdy zrobimy komuś krzywdę np. uderzymy w kogoś jadąc na nartach i złamiemy tej osobie nogę to może ona domagać się od nas odszkodowania. W takim przypadku odszkodowanie wypłaci za nas ubezpieczyciel. Może ono obejmować również sytuacje, gdy zniszczymy kogoś własność np. uderzonej przez nas osobie nic się nie stanie, ale rozbijemy jej telefon komórkowy.

Ubezpieczenie mieszkania

Zwane jest ono również ubezpieczeniem od ognia i zdarzeń losowych. W podstawowym pakiecie gwarantuje ono wypłatę odszkodowania w przypadku, gdy mieszkanie czy dom ulegną zniszczeniu w wyniku pożaru czy działania innego zdarzenia losowego. Może być ono rozszerzone o ochronę rzeczy znajdujących się w nieruchomości.

Ubezpieczenie domu od kradzieży i włamania

To jeden z wariantów ubezpieczenia mieszkania. Gwarantuje ono wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpieniu włamania do mieszkania czy domu i kradzieży znajdujących się w nim rzeczy.

Ubezpieczenie AC (Autocasco)

To dobrowolne ubezpieczenie chroniące zwykle samochód lub inny pojazd na wypadek, gdy zostanie od uszkodzony z winy jego kierowcy. Gdy spowodujemy wypadek to obowiązkowe ubezpieczenie OC pokryje jedynie naprawę samochodu, w który uderzyliśmy. Swój musimy naprawić z własnych pieniędzy. Jeśli wykupimy ubezpieczenie AC, to wtedy dostaniemy odszkodowanie na naprawę swojego samochodu. Poza tym ubezpieczenie AC może chronić nas również przed kradzieżą pojazdu. Gdyby do niego doszło dostaniemy odszkodowanie.

Ubezpieczenie maszyn w firmie

Są to ubezpieczenia kierowane do przedsiębiorców. Zapewnią ochronę maszyn, urządzeń lub sprzętu elektronicznego oraz przed szkodami powstałymi w trakcie prowadzenia prac montażowych czy budowlanych.

Ubezpieczenia transportowe

Dotyczą ładunków przewożonych drogą morską, samochodową, lotniczą, kolejową czy kombinowaną. Może to być transport tak krajowy, jak i międzynarodowy.

Ubezpieczenia rolne

Zapewniają pokrycie szkód wynikłych ze zniszczenia upraw. Można też za pomocą ubezpieczenia dobrowolnego ubezpieczyć zwierzęta, pasieki czy mienie wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.

Czym są ubezpieczenia obowiązkowe? Lista obowiązkowych ubezpieczeń

Ubezpieczenia obowiązkowe to te, które zgodnie z prawem musimy wykupić. W przypadku przeciętnego człowieka jest to zwykle ubezpieczenie OC samochodu. Jednakże z obowiązujących przepisów prawa wynika, że do tej grupy zaliczamy jeszcze:

  • ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
  • ubezpieczenie budynków, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

Cechą wspólną powyższych świadczeń jest to, że są one zawierane na 12 miesięcy. Natomiast, brak ubezpieczenia może skutkować karami finansowymi, a także w przypadku wystąpienia szkód, może zaowocować bardzo wysokimi odszkodowaniami, które z własnej kieszeni będzie musiał pokrywać sprawca.

Zobligowani do posiadania polis mogą być również przedstawiciele niektórych zawodów - lista została przygotowana przez PIU, na podstawie analizy różnych przepisów prawnych. Na dzień dzisiejszy w spisie zamieszczono około 160 zawodów (m.in. adwokaci, księgowi, lekarze).

Więcej informacji o ubezpieczeniach dobrowolnych i obowiązkowych przedstawi nasz ekspert.

Czytaj także: Kiedy ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania?

 

Czy wiesz, że...

różnica w koszcie między najtańszym, a najdroższym kredytem hipotecznym przy kredycie o wartości 400 tys. może wynosić
nawet 96 tys. zł?*

Umów konsultację
Nota prawna

powiązane porady

Kiedy ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania?

Są pewne sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe może nie wypłacić odszkodowania. I będzie miało ku temu pełne prawo, bo po prostu nie

Czytaj więcej

Na co zwracać uwagę zawierając polisę ubezpieczeniową?

Zawierając polisę ubezpieczeniową chcemy, aby jak najlepiej chroniła nas, naszych najbliższych, czy nasz majątek. Może być z tym problem, jeśli nie

Czytaj więcej

Suma ubezpieczenia, a suma gwarancyjna – czym się różnią?

Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna oznaczają górną granicę kwoty, do której odpowiedzialny jest ubezpieczyciel. Jednak, mimo tego generalnego

Czytaj więcej