Suma ubezpieczenia, a suma gwarancyjna – czym się różnią?

Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna oznaczają górną granicę kwoty, do której odpowiedzialny jest ubezpieczyciel. Jednak, mimo tego generalnego podobieństwa, występują między nimi pewne różnice. Dowiedz się jakie.

Co to jest suma ubezpieczenia?

Oba terminy oznaczają limity kwotowe, do których ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową. Czym się różnią? Suma ubezpieczenia określana jest w każdej umowie, a standardowo określa ją ubezpieczyciel, biorąc pod uwagę wartość ubezpieczanego majątku, np. domu i całego wchodzącego w jego skład wyposażenia. Wartość nieruchomości ustala się w oparciu o ceny rynkowe w danym miejscu: mieście lub regionie. Określając wartość rzeczy ruchomych, lepiej je wszystkie spisać i orientacyjnie ocenić ich wartość. Trzeba przy tym pamiętać, że towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadzają poziom maksymalnej sumy, do której można się ubezpieczyć bez konieczności przeprowadzania oględzin ubezpieczonego mienia. Jeśli ta liczba zostanie przekroczona, przedstawiciel ubezpieczyciela dokonuje sprawdzenia wartości mienia, ale również weryfikacji zastosowanych zabezpieczeń chroniących majątek np. pod kątem liczby i jakości zamków, sposobu zabezpieczenia otworów okiennych, czy stanu i jakość instalacji przeciwpożarowych.

Suma ubezpieczenia, a wysokość świadczenia

Wysokość ustalonej sumy ubezpieczenia wpływa na ostateczną wysokość świadczenia. Dokładniejsze zależności pomiędzy wartością ubezpieczenia a sumą ubezpieczenia precyzuje umowa, jaką zawarliśmy z ubezpieczycielem.

Jakiego rodzaju ubezpieczeń dotyczy suma gwarancyjna?

Z kolei suma gwarancyjna dotyczy jedynie ubezpieczeń OC. I nie chodzi tutaj tylko o ubezpieczenia samochodowe, ale też odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym lub przy wykonywaniu działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna OC to po prostu maksymalna kwota, jaką osoba poszkodowana może otrzymać z naszej polisy ubezpieczeniowej.

Czytaj także: Kiedy ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania?

Kto ustala wysokość sumy gwarancyjnej? Czym jest minimalna suma gwarancyjna OC?

Na tym różnice się nie kończą. Suma ubezpieczenia w zdecydowanej większości przypadków ustalana jest indywidualnie i zależy od wartości mienia, które chcemy ubezpieczyć. Odszkodowanie po zawarciu w umowie określonej kwoty nie będzie miało prawa być wyższe od tejże sumy.

Wysokość sumy gwarancyjnej już tak jednoznaczna nie jest. Istnieje tutaj rozróżnienie, w myśl którego w dobrowolnych ubezpieczeniach OC tę kwotę ustalają strony umowy, a w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych OC, czyli komunikacyjne, rolnicze czy dotyczące profesji związanych ryzykiem zawodowym jej minimalna wartość jest ustalana przez regulacje prawne. Nie występuje tutaj zatem arbitralna decyzja ubezpieczyciela, który mógłby tę kwotę zaniżać.

Wysokość sumy gwarancyjnej dla ubezpieczenia OC samochodu: Ustawa

Na mocy Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych suma gwarancyjna posiadaczy tzw. pojazdów mechanicznych nie może być niższa niż równowartość:

5 milionów euro w odniesieniu do zdarzenia, którego skutki bez względu na liczbę poszkodowanych są objęte ubezpieczeniem, jeśli dotyczy szkód poczynionych na osobie

1 miliona euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są ubezpieczeniem, niezależnie od liczby poszkodowanych osób, jeśli dotyczą szkód wyrządzonych w mieniu.

Tak skonstruowane sumy gwarancyjne chronią ubezpieczonego przed ponoszeniem kosztów nawet w najbardziej ciężkich wypadkach, w wyniku których jest dużo poszkodowanych lub uszkodzone mienie posiada dużą wartość. Tej wysokości sumy dotyczą również rolniczych ubezpieczeń OC. Z kolei dla różnych profesji minimalna suma gwarancyjna określana jest w sposób indywidualny. Przykładowo jej wysokość w przypadku rzeczoznawcy majątkowego i komornika sądowego wynosi odpowiednio 25 tysięcy i 100 tysięcy euro. Dla wielu zawodów suma ta jest uzależniona od pewnych aspektów ich pracy. Suma gwarancyjna np. organizatora imprez masowych będzie zależeć od wielkości organizowanej imprezy.

Trzeba też wiedzieć, że podane wyżej sumy są przeliczane na złote przy zastosowaniu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wyrządzenia szkody.

Czytaj także: Ubezpieczenie dobrowolne i obowiązkowe

 

Czy wiesz, że...

różnica w koszcie między najtańszym, a najdroższym kredytem hipotecznym przy kredycie o wartości 400 tys. może wynosić
nawet 96 tys. zł?*

Umów konsultację
Nota prawna

powiązane porady

Kiedy ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania?

Są pewne sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe może nie wypłacić odszkodowania. I będzie miało ku temu pełne prawo, bo po prostu nie

Czytaj więcej

Na co zwracać uwagę zawierając polisę ubezpieczeniową?

Zawierając polisę ubezpieczeniową chcemy, aby jak najlepiej chroniła nas, naszych najbliższych, czy nasz majątek. Może być z tym problem, jeśli nie

Czytaj więcej

Ubezpieczenie dobrowolne i obowiązkowe

Ubezpieczenia dzielimy na te, którym obowiązkowo musimy podlegać, gdyż tego wymagają przepisy oraz dobrowolne,  które sami chcemy zakupić. Przyjrzyjmy

Czytaj więcej