Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank — przejrzysty przewodnik dla kredytobiorców

Jedną z najbardziej dotkliwych dla kredytobiorcy konsekwencji nieterminowej spłaty finansowania może być wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank. Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytową i co możesz zrobić, jeśli tak się stanie? Podpowiadamy.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • czy bank może wypowiedzieć umowę kredytu
  • kiedy bank wypowie umowę kredytu;
  • po jakim czasie bank wypowie umowę kredytu, jeśli nie płacisz rat w terminie;
  • co oznacza wypowiedzenie umowy przez bank;
  • nieskuteczne wypowiedzenie umowy kredytu przez bank — czy to możliwe;

Wypowiedzenie umowy kredytu to zakończenie umowy przed wskazanym w niej terminem. Wypowiedzenia może dokonać zarówno kredytobiorca, jak i kredytodawca.

Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu?

Udzielanie kredytów i pożyczek to jedno z najważniejszych źródeł zysku instytucji finansowych. Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank jest więc ostatecznością i może mieć miejsce jedynie w konkretnych sytuacjach. Jakich?

Zgodnie z Art. 75 Prawa bankowego bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w przypadku utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej (o ile ustawa z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne nie stanowi inaczej).

W praktyce bank może wypowiedzieć umowę kredytu, jeśli kredytobiorca:

  1. nie spłaca rat w terminie;
  2. utracił zdolność kredytową;
  3. celowo wprowadził bank w błąd (np. fabrykując wystawione przez pracodawcę zaświadczenie o wysokości i źródle dochodów);
  4. spożytkował środki z kredytu na inny niż wskazany cel.

Kiedy bank wypowiada umowę kredytową?

Zgodnie z zapisami Prawa bankowego termin wypowiedzenia umowy kredytu, ile strony nie określą w umowie dłuższego terminu, wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy — 7 dni.

Czytaj także: Jak przygotować się do wzięcia kredytu?

Po ilu niezapłaconych ratach bank wypowiada umowę?

Zasady wypowiedzenia umowy przez bank regulują zapisy umowy kredytowej. W zależności od kredytodawcy i rodzaju kredytu wypowiedzenie umowy następuje z reguły po 2 — 4 niespłaconych ratach.

Co możesz zrobić, przed wypowiedzeniem umowy kredytu hipotecznego przez bank?

Jeśli terminowa spłat rat kredytu jest dla Ciebie coraz większym wyzwaniem, nie czekaj aż bank rozpocznie działania windykacyjne i wypowie umowę kredytu. Skutecznym sposobem na obniżenie kwoty miesięcznej raty i uniknięcie dotkliwych konsekwencji zadłużenia może być restrukturyzacja kredytu — zmiana warunków umowy finansowania.

Kiedy bank nie może wypowiedzieć umowy kredytu?

Wypowiedzenie umowy kredytu z powodu utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej lub zagrożenia jego upadłością nie może nastąpić, jeżeli bank zgodził się na realizację przez kredytobiorcę programu naprawczego. Przepis ten stosuje się przez cały okres realizacji programu naprawczego, chyba że bank stwierdzi, iż program naprawczy nie jest w sposób należyty realizowany.

Nieskuteczne wypowiedzenie umowy kredytu przez bank — w jakich okolicznościach?

Prawidłowe wypowiedzenie umowy kredytu wymaga wykonania określonych czynności i ścisłego przestrzegania przepisów prawa. Do nieskutecznego wypowiedzenia umowy może dojść w sytuacji jeśli realizując czynności towarzyszące przerwaniu umowy, bank nie dopełnił swoich obowiązków, na przykład poprzez popełnienie błędów.

Wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank — konsekwencje

Załóżmy, że bank wypowiedział umowę kredytu, co dalej się dzieje? Konsekwencją wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank jest z reguły rozwiązanie umowy i konieczność niemal natychmiastowego zwrotu pozostałego do spłaty zobowiązania. Jak nietrudno zgadnąć, wielu kredytobiorców nie jest w stanie w ciągu tak krótkiego czasu zorganizować potrzebnej do spłaty zadłużenia kwoty. Dla wielu osób jedynym rozwiązaniem jest więc sprzedaż nieruchomości.

Czytaj także: Odroczenie (zawieszenie) spłaty kredytu: Co to jest i jak działa?

Gdy bank wypowie umowę kredytową — co możesz zrobić?

Bank wypowiedział umowę kredytu? Jeśli bank wypowiedział umowę kredytową, nie czekaj biernie na dalszy rozwój wypadków. Jak najszybciej skontaktuj się z kredytodawcą i postaraj się o możliwość zawarcia ugody. To, czy bank wyrazi na to zgodę, zależy przede wszystkim od przyczyn wypowiedzenia umowy oraz indywidualnej sytuacji kredytobiorcy.

Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu — tylko z pomocą eksperta

Chcesz kupić mieszkanie lub dom i sfinansować transakcję kredytem hipotecznym? Samodzielnie wnioskowanie o dodatkowe środki niesie za sobą ryzyko podwyższonych kosztów, utrudnionego procesu obsługi finansowania i negatywnej decyzji kredytowej. Jeśli chcesz przejść przez cały proces bezstresowo, mając u boku najlepsze wsparcie, skorzystaj z usług eksperta — Expandera. Specjalista Expandera podpowie Ci, jak kompleksowo zaplanować cały proces, aby zwiększyć szanse na pozytywną decyzję banku. Pomoże wybrać kredytodawców, którzy zaproponują korzystne warunki finansowania, skompletować dokumenty i wypełnić wniosek kredytowy. Ze względu na fakt, że wynagradza go kredytujący bank, jego wsparcie będzie dla Ciebie zupełnie darmowe.

Czytaj także: Zmiana oprocentowania kredytu hipotecznego na stałe – jak to zrobić?

powiązane porady