Program dopłat do kredytów hipotecznych wciąż działa

Nadal nie wiadomo czy zostanie uruchomiony nowy program dopłat do kredytów hipotecznych „Kredyt na start”. Z niedawnej wypowiedzi ministra Paszyka można wnioskować, że jeśli tak się stanie, to nie wcześniej niż na początku 2025 r. To jednak pod warunkiem, że projekt zyska poprawcie koalicjantów, a to wcale nie jest pewne. Expander zwraca też uwagę, że wciąż nie znamy ostatecznego kształtu programu. Pojawiły się np. zapowiedzi limitów cen mieszkań, ale nie wiadomo ile one wyniosą. Osobom, które są już zmęczone oczekiwaniem i niepewnością podpowiadamy, że obecnie wciąż działa inny program dopłat do kredytów – Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy.

Program Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy na dwie zalety – dopłaty oraz możliwość uzyskania kredytu bez żadnego wkładu własnego. Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego można więc uzyskać na pełną kwotę potrzebną do zakupu mieszkania, domu, działki budowlanej lub na budowę domu. Dla porównania w przypadku zwykłych kredytów hipotecznych wymagane jest posiadanie przynajmniej 10% wkładu własnego.

Drugą zaletą są dopłaty, które są wypłacane w przypadku narodzin drugiego lub kolejnych dzieci w rodzinie uczestnika programu. Wysokość dopłat wynosi:

• 20 000 zł – w przypadku drugiego dziecka,
• 60 000 zł – w przypadku trzeciego lub kolejnych dzieci.

Dla przykładu jeśli po uzyskaniu kredytu uczestnikowi urodzi się drugie i trzecie dziecko, to suma dopłat wyniesie 80 000 zł. Jedynym ograniczeniem sumy dopłat jest zadłużenie pozostałe do spłaty. Dopłata nie jest bowiem wypłacana bezpośrednio uczestnikowi programu, ale trafia na konto jego kredytu i pomniejsza jego zadłużenie.

Kto może skorzystać z programu?

Program skierowany jest do osób, które obecnie nie posiadają mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu. Takie osoby mogły w przeszłości posiadać nieruchomość. Jeśli jednak w ostatnich 5 latach przekazały taką nieruchomość w darowiźnie członkowi swojej rodziny zaliczanego do I lub II grupy podatkowej, to kredyt nie zostanie im przyznany.

Z programu mogą również skorzystać rodziny, które posiadają jedno mieszkanie lub dom, pod warunkiem, że mają co najmniej dwoje dzieci, a powierzchnia nieruchomości nie przekracza:

• 50 m² przy 2 dzieciach,
• 75 m² przy 3 dzieciach,
• 90 m² przy 4 dzieciach.
Dla rodzin z 5 lub więcej dzieci nie ma ograniczeń powierzchniowych.

Jakie nieruchomości można kupić?

Kredyt w ramach programu można uzyskać tylko na nieruchomości, których cena nie przekracza określonych limitów, które są różne dla nowych i używanych lokali oraz zależne od regionu Polski. Dokładne limity można sprawdzić na stronie internetowej BGK.

Wymagania dotyczące wkładu własnego

Jak już wspomnieliśmy wkład własny nie jest wymagany. Jeśli jednak ktoś go posiada, to taki wkład własny nie może być wyższy niż 200 000 zł. Jednocześnie nie może też być wyższy niż 20% (dla oprocentowania zmiennego) lub 30% (dla oprocentowania stałego) sumy wydatków, na które został udzielony kredyt.

Przykładowo, dla wydatków na poziomie 700 000 zł, wkład własny przy oprocentowaniu zmiennym nie może przekroczyć 140 000 zł, a przy stałym 200 000 zł.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy można złożyć przy pomocy ekspertów Expandera, którzy pomogą w skompletowaniu wymaganych dokumentów i przeprowadzą przez cały proces. Wymagane są standardowe dokumenty, takie jak potwierdzenie wysokości dochodów oraz oświadczenie o spełnieniu warunków programu.