świadczenie

świadczenie

suma, określona w polisie, którą Towarzystwo Ubezpieczeniowe jest obowiązane wypłacić w ubezpieczeniu osobowym w razie wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego.

Pozostałe hasła na literę Ś