Nowości w usłudze BZWBK24 internet

Od 20 czerwca Bank Zachodni WBK wprowadził do usługi BZWBK24 internet nowe funkcje:

Import przelewów z pliku zewnętrznego do Poczekalni zleceń.

Klienci indywidualni posługujący się w usługach BZWBK24 tokenem lub smsKodem albo korzystający z pakietu Moja Firma plus mają możliwość wcześniejszego przygotowania przelewów w pliku zewnętrznym i ich wczytania do Poczekalni zleceń.

Eksport wyciągów do pliku w formacie MT-940.

Klienci korzystający z pakietu Moja Firma plus mogą zapisać dane o operacjach ze wskazanego wyciągu do pliku zewnętrznego w formacie MT940 akceptowanym przez standardowe programy finansowo-księgowe.

Nowe funkcjonalności Listy Odbiorców.

  • skrócona nazwa odbiorcy
  • wyszukiwanie odbiorców po fragmencie nazwy, miejscowości, nazwie skróconej
  • eksport i import odbiorców

Zagraniczne numery telefonów komórkowych w usługach Alerty24 i smsKod.

Klienci posługujący się telefonem komórkowym zagranicznego operatora sieci GSM mogą teraz otrzymywać na ten numer telefonu zarówno powiadomienia z usługi Alerty24 jak i sms zawierający smsKod służący do akceptacji dyspozycji w usłudze BZWBK24 internet.

Podgląd danych klienta w systemie centralnym banku.

Klienci indywidualni usług BZWBK24 i klienci firmowi korzystający z pakietu Moja Firma plus mają możliwość podglądu w usłudze BZWBK24 internet swoich podstawowych danych zapisanych w systemie centralnym Banku.

Nowe powiadomienia w usłudze Alerty24.

Klienci posiadający kartę kredytową i korzystający z usługi Alerty24, to mogą otrzymywać przesyłane powiadomienia o wygenerowaniu zestawienia transakcji dla karty kredytowej. Zawierają one informacje o terminie spłaty, saldzie zadłużenia i całkowitej należności minimalnej.

Nowe reguły walidacji przelewów na ZUS.