Alior Bank

Alior Bank SA jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się banków w Polsce. Aktywa banku wynoszą 47 mld zł (na koniec czerwca 2016 r.), co plasuje Bank na 11. miejscu wśród największych banków w Polsce pod względem sumy bilansowej. Obsługę ponad 3,2 mln klientów, w tym 133 tys. firm, zapewnia prawie 6,7 tys. pracowników oraz czwarta co do wielkości bankowa sieć dystrybucji, która obejmuje ponad 800 placówek. Ponadto wybrane produkty i usługi Alior Banku oferowane są w około 580 punktach T-Mobile w ramach strategicznego partnerstwa obu firm i w ponad 70 placówkach Tesco. Od 2014 r. akcje Alior Banku wchodzą w skład indeksu WIG20 skupiającego największe i najbardziej płynne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

[ex_kontakt_stopka title="Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej:" form="7" photo="976" button-color="btn-c7"]