Notarialne przepisanie kredytu na inną osobę – przejrzysty przewodnik dla kredytobiorców

Czy można notarialnie przenieść kredyt na inną osobę? Co o cesji kredytu mówi prawo? Czy wszystkie banki wyrażają zgodę na przepisanie kredytu i jakie wymagania musi spełnić przyszły kredytobiorca? Podpowiadamy.

Z tego tekstu dowiesz się:

czy można notarialnie przepisać kredyt na inną osobę;

przepisanie kredytu hipotecznego – jak wygląda krok po kroku;

czy można przepisać kredyt gotówkowy na inną osobę.

Czy można przepisać kredyt na inną osobę? Przepisanie kredytu na inną osobę to konstrukcja prawna zwana cesją. Zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego cesja jest umową, na podstawie której cesjonariusz nabywa od cesjenta określoną wierzytelność. W kontekście kredytu cesjonariuszem jest zazwyczaj bank. Mówiąc nieco prościej, cesja polega ona na tym, że prawa i obowiązki dotychczasowego kredytobiorcy przejmuje inna osoba fizyczna lub prawna. Cesja kredytu zwalnia więc z obowiązku spłaty pierwotnego kredytobiorcę i wiąże bank z drugim.

Przepisanie kredytu hipotecznego – w jakich okolicznościach najczęściej do niego dochodzi?

Przesłanek ku przepisaniu kredytu hipotecznego na inną osobę może być wiele. Do najpopularniejszych należą: rozwód i przejęcie kredytu przez jednego z małżonków (przepisanie kredytu hipotecznego na jednego małżonka) czy trudna sytuacja kredytobiorcy, zmuszająca go do przepisania finansowania na inną osobę. Czasem zdarza się także, że przyczyną przepisania hipoteki jest zmiana życiowych planów kredytobiorcy, np. wyprowadzka za granicę czy śmierć kredytobiorcy i przejęcie hipoteki przez spadkobiercę lub spadkobierców.

Czy bank musi wyrazić zgodę na przepisanie kredytu na inną osobę?

Ze względu na fakt, że przy umowie cesji kredytu bank będzie musiał zweryfikować zdolność kredytową nowego spłacającego, wyrażenie zgody na przepisanie kredytu jest niezbędne. Co ważne – ze względu na zapisy umowy kredytowej i powodu cesji nie zawsze okaże się możliwe.

Ile kosztuje przepisanie kredytu hipotecznego na inną osobę?

Opłaty za cesję kredytu hipotecznego wynoszą z reguły kilkaset złotych. W zależności od banku może to być 150, 500 czy nawet 900 zł.

Czy można przepisać kredyt gotówkowy na inną osobę?

Przedmiotem cesji może być nie tylko kredyt hipoteczny, ale także gotówkowy. Poniżej znajdziesz procedurę, jak krok po kroku przenieść kredyt na inną osobę.

Zobacz także: Czy warto nadpłacić kredyt hipoteczny i jakie konsekwencje niesie za sobą taka decyzja?

Jak przepisać kredyt na inną osobę – krok po kroku

Jak krok po kroku zrealizować przepisanie kredytu na mieszkanie i kredytu gotówkowego?
1. Znajdź na stronie internetowej banku wniosek o cesję kredytu, wypełnij go dokładnie i podpisz.
2. Przygotuj niezbędne dokumenty. Zazwyczaj do umowy cesji będą potrzebne: dokumenty tożsamości aktualnego i przyszłego kredytobiorcy, umowa kredytu, dokumenty pozwalające wyliczyć zdolność kredytową (np. zaświadczenie o wysokości i źródle dochodu) oraz dokumenty nieruchomości (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej etc.).
3. Złóż wniosek wraz z potrzebnymi załącznikami. W zależności od rodzaju kredytu i procedur w banku możesz zrobić to online lub w placówce.
4. Poczekaj na decyzję. Jeśli bank wyda zgoda na cesję, pozostanie jedynie podpisanie aneksu.

Czy można notarialnie przepisać kredyt hipoteczny na inną nieruchomość?

Czy można przepisać kredyt hipoteczny na inną nieruchomość? To, czy przepisanie kredytu na inną nieruchomość okaże się możliwe, zależy przede wszystkim od zapisów umowy kredytowej. Jeśli na to zezwalają, po przeprowadzeniu niezbędnych procedur, nic nie stanie na przeszkodzie, aby przedmiotem hipoteki stała się inna nieruchomość. Często zdarza się jednak, że umowy kredytowe nie umożliwiają realizacji takiej procedury. W takich okolicznościach warunkiem cesji na inną nieruchomość byłaby zmiana umowy kredytowej i uzyskanie zgody pierwotnego i nowego wierzyciela, czy cesjenta i cesjonariusza.

Kredyt hipoteczny na zakup wymarzonego mieszkania – tylko z pomocą eksperta

Jeśli chcesz kupić nieruchomość, jednak nie chcesz lub nie możesz sfinansować transakcji gotówką, sięgnij po szyty na miarę kredyt hipoteczny. Samodzielny wybór tego jedynego może okazać się jednak nie tylko żmudny, ale także bardzo trudny. Chcąc znaleźć finansowanie, maksymalnie dostosowane do swoich potrzeb, sięgnij po wsparcie eksperta – Expandera. Dzięki swojej wiedzy i praktycznemu doświadczeniu specjalista pomoże Ci wyselekcjonować banki, które zaoferują najlepsze warunki finansowania i największe szanse na pozytywną decyzję kredytową. Specjalista pomoże Ci także sfinalizować umowę cesji, skompletować wymagane dokumenty, wypełnić i złożyć wniosek kredytowy. Odpowie także na wszelkie pytania i wątpliwości. Ze względu na fakt, że specjalistę wynagradza kredytujący nieruchomość bank, za jego wsparcie nie zapłacisz ani złotówki.

Zobacz także: Inwestowanie w nieruchomości – przejrzysty poradnik dla przyszłych inwestorów

powiązane porady