Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny

Rozdzielność majątkowa jest rodzajem majątkowego ustroju małżeńskiego, który określa, że każdy małżonek posiada odrębny majątek i może dysponować nim w dowolny sposób. W artykule przyjrzymy się bliżej najważniejszym aspektom kredytu hipotecznego związanymi z rozdzielnością majątkową.

Od dnia zawarcia związku małżeńskiego, który podlega wspólnocie majątkowej, cały wypracowany przez parę majątek staje się majątkiem wspólnym. Wyjątkiem są m.in. dobra, który jeden z małżonków otrzymał w spadku lub darowiźnie, prawa autorskie i prawa własności przemysłowej czy przedmioty służące do zaspokajania osobistych potrzeb. Jeśli małżonkowie chcą zrezygnować z gromadzenia majątku wspólnego, mogą – przed ślubem lub po zawarciu związku małżeńskiego –ustanowić rozdzielność majątkową.

Czym jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa to małżeński ustrój majątkowy. W przeciwieństwie do małżeńskiej wspólności majątkowej wskazuje, że każdy z małżonków posiada własny majątek i może dysponować nim w dowolny sposób. Małżonkowie mogą ustanowić rozdzielność w drodze wyroku sądu lub za pomocą aktu notarialnego, a ustrój obowiązuje od dnia zawarcia umowy.

Przykład.

Jeśli w trakcie trwania małżeństwa ze wspólnością majątkową, mąż kupi auto, samochód stanie się automatycznie częścią majątku wspólnego i współwłasnością żony. Jeśli jednak mężczyzna dokona zakupu, będąc w małżeńskiej rozdzielności majątkowej, pojazd będzie należał wyłącznie do niego.

Sprawdźmy, jak wygląda kwestia rozdzielności majątkowej przy kredycie hipotecznym.

Czytaj także: Czym są stopy procentowe i dlaczego wszyscy kredytobiorcy się nimi interesują?

Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny

W kolejnych akapitach omówimy kwestie związane z kredytem hipotecznym zaciąganym przed i po ustawieniu rozdzielności majątkowej.

Kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa przed zawarciem umowy kredytowej

Rozdzielność majątkowa przy kredycie hipotecznym? To możliwe. Jeśli małżonkowie zdecydowali się na rozdzielność majątkową, mogą wnioskować o kredyt hipoteczny wspólnie. Każdy z małżonków może także złożyć wniosek kredytowy jako indywidualny kredytobiorca.

Kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa między małżonkami – wnioskowanie o kredyt wspólnie

W przypadku wspólnego wnioskowania o kredyt małżonkowie muszą ustalić między sobą procentowy podział własności nieruchomości. Choć standardowo wynosi on 50 do 50, nie musi to być regułą. W takiej sytuacji banki traktują ich jako dwóch niezależnych kredytobiorców, a przy wyliczaniu zdolności kredytowej biorą pod uwagę dochody, zobowiązania i historię kredytową każdego z nich. Choć wszystkie banki udzielą kredytu hipotecznego małżeństwu z rozdzielnością majątkową, niektóre wymagają, by była ona ustanowiona w określonym czasie przed złożeniem wniosku, np. co najmniej 6 miesięcy. Dlaczego? Jak pokazują doświadczenia banków, małżeństwa często decydują się na rozdzielność majątkową, jeśli jedna osoba znacząco zaniża zdolność kredytową drugiej (np. poprzez kiepską historię kredytową w BIK-u czy brak dochodów). W takich okolicznościach samodzielne wnioskowanie o dodatkowe środki znacząco zwiększa szanse na pozytywną decyzję kredytodawcy. Pozwala także ochronić osobistą zdolność kredytową małżonka przed konsekwencjami błędnych decyzji finansowych drugiego.

Czytaj także: Oprocentowanie stałe czy zmienne – który kredyt hipoteczny warto wybrać?

Kredyt hipoteczny przy rozdzielności majątkowej – wnioskowanie o kredyt indywidualnie

Jeśli jeden z małżonków chce wziąć kredyt samodzielnie, będzie musiał przejść standardową procedurę indywidualnego kredytobiorcy. Przy wyliczaniu zdolności do spłaty bank weźmie pod uwagę wyłącznie jego dochody (i zobowiązania finansowe). Będzie on jedyną osobą odpowiedzialną za spłatę kredytu, a finansowana nieruchomość będzie wyłącznie jego własnością.

Rozdzielność majątkowa – spłata kredytu hipotecznego po ustanowieniu rozdzielności

Rozdzielność majątkowa po zaciągnięciu kredytu hipotecznego także jest możliwa! Jak w praktyce wygląda spłata finansowania po ustanowieniu rozdzielności?

Czasem zdarza się, że małżonkowie zdecydują o ustanowieniu rozdzielności majątkowej po zaciągnięciu kredytu hipotecznego (wspólny kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa). Czy w takich okolicznościach ich obowiązki względem banku nie ulegają zmianie? Dokładnie tak. W przypadku kredytu zawartego przez małżeństwo, każdy z małżonków odpowiada za jego spłatę w całości. W praktyce oznacza to, że razie braku spłaty, bank może domagać się jej od wybranego przez siebie małżonka lub od obu.

Jeśli małżonkowie ustanowili rozdzielność już po wzięciu kredytu, dla banku wciąż pozostają kredytobiorcami, a ich obowiązki pozostają niezmienne. Aby uwolnić się od wspólnego zobowiązania, mogą spłacić kredyt hipoteczny (jeśli mają wystarczające środki własne). Alternatywnym scenariuszem jest sprzedaż mieszkania, spłata kredytu i podział pozostałego po spłacie zobowiązania części kwoty. Jeśli jeden z małżonków ma wysoką zdolność kredytową, może także zwolnić drugiego z odpowiedzialności za dług. Jest to jednak możliwe wyłącznie za zgodą banku i musi zostać poprzedzone rzetelną analizą zdolności kredytowej kredytobiorcy.

Kredyt hipoteczny z rozdzielnością majątkową – tylko z pomocą eksperta

Kredyt hipoteczny i rozdzielność majątkowa często idą w parze, a otrzymanie dodatkowych środków przez osoby, które podpisały intercyzę, nie jest szczególnie trudne. W zależności od potrzeb i możliwości finansowych każdego z małżonków oraz indywidualnej sytuacji można zwykle skorzystać z kilku alternatywnych rozwiązań. Wybór przypadkowego może narazić kredytobiorców nie tylko na zawyżone koszty, ale także na inne kłopotliwe konsekwencje.

Jeśli chcesz znaleźć najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie, skorzystaj z pomocy eksperta –Expandera. Specjalista wesprze Twoje działania na każdym etapie procesu kredytowego, począwszy od wyselekcjonowania banków, które zaproponują Ci najlepsze warunki, poprzez skompletowanie dokumentów, aż do podpisania umowy kredytowej. Co ważne – to wszystko będzie dla Ciebie bezpłatne.

Zobacz także: Jak wybrać najlepszy kredyt dla siebie?

Czy wiesz, że...

w ramach programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego kwota kredytu będzie mogła pokryć całą cenę zakupu mieszkania, a również zakupu lub budowy domu?

Poznaj więcej szczegółów i sprawdź z ekspertem czy się zakwalifikujesz.
Umów konsultację

powiązane porady

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca — przejrzysty przewodnik dla cudzoziemców

Jak wynika z danych GUS, na koniec lipca 2023 r. liczba obcokrajowców wykonujących pracę w naszym kraju wyniosła 996,5 tys. Czy legalnie zatrudnieni

Czytaj więcej

Kredyt obrotowy: co to jest i jakie niesie korzyści

Prowadzenie firmy wymaga czasami żelaznych nerwów. Szczególnie wtedy, gdy kontrahenci nie spieszą się z regulowaniem należności, a firma musi

Czytaj więcej

Kredyt hipoteczny bez ślubu – przejrzysty przewodnik dla przyszłych kredytob...

Czy para, która nie zawarła związku małżeńskiego, może wspólnie wnioskować o kredyt hipoteczny? Jakie warunki muszą spełnić kredytobiorcy, aby

Czytaj więcej