Ubezpieczenia – pierwsze kroki

Z ubezpieczeniami stykamy się na różnych etapach życia. Istnieje ich wiele rodzajów - część z jest obowiązkowa, część dobrowolna. Rynek zaś rozwija się bardzo szybko, oferując różny zakres ochrony, odpowiedzialności i skomplikowania ofert. Nadążenie za tym rozwojem nie jest łatwe, dlatego warto przyswoić sobie na początek kilka podstawowych informacji.

Czym jest ubezpieczenie?

Zacznijmy od tego, że umowa ubezpieczenia jest umową prawa cywilnego. Zawierają ją firma ubezpieczeniowa i osoba ubezpieczająca siebie lub swój majątek. Zakład lub towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłaty odpowiedniego świadczenia na wypadek wystąpienia skutków zdarzeń losowych. Osoba ubezpieczająca się z kolei dokonuje zobowiązania regularnej lub jednorazowej zapłaty za świadczone usługi w postaci składek ubezpieczeniowych.

Dwa główne rodzaje ubezpieczeń: Ubezpieczenia osobowe i majątkowe

Mając za sobą odpowiedź na podstawowe pytanie: czym jest ubezpieczenie, przyjrzyjmy się jego rodzajom. W kodeksie cywilnym wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje ubezpieczeń: osobowe i majątkowe. Pierwsze z nich zapewnia pokrycie potrzeb finansowych, będących wynikiem określonych zdarzeń w życiu człowieka. Są nimi: choroba, kalectwo, śmierć, ale może to też być dożycie określonego wieku.

Ubezpieczenia majątkowe dotyczą mienia lub odpowiedzialności cywilnej. Powstały po to, żeby straty powstałe w wyniku szkody, czyli np. zdewastowaniu lub zniszczeniu czegoś, pokryć. Dzielą się one ze względu na przedmiot ubezpieczenia i rodzaj ryzyka. Żeby sobie uzmysłowić czego dokładnie mogą dotyczyć, za przykład możemy podać np. ubezpieczenie domu od powodzi.

Rodzaje ubezpieczeń: Dobrowolne i obowiązkowe

Ubezpieczenia dzieli się również na dobrowolne i obowiązkowe. Różnią się przymusem ich stosowania. Wprowadzenie ubezpieczeń obowiązkowych ma na celu zabezpieczenie interesów poszkodowanych działaniami osób, które są zobowiązane do posiadania takiej polisy  ubezpieczeniowej. Poszkodowany zyskuje wtedy dodatkowego dłużnika, od którego może żądać odszkodowania, niezależnie od sytuacji majątkowej sprawcy szkody. Dlatego większość tego rodzaju świadczeń to ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, czyli OC. Skierowane są one najczęściej do posiadaczy samochodów czy innych pojazdów mechanicznych, ale też długiej listy zawodów związanych z pojęciem, różnie definiowanego, ryzyka.

Ubezpieczenia dobrowolne może zawrzeć zarówno osoba prawna, jak i fizyczna, dokonując wyboru co do zakresu i rodzaju zabezpieczenia. Dobrowolne ubezpieczenie może dotyczyć ryzyka np. utraty zdrowia lub następstw wypadków, pobytu w szpitalu, etc.. Właśnie dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest jednym z najczęściej występujących ubezpieczeń tego typu.

Jeśli chodzi o przedmiot ubezpieczenia, można je podzielić na: zdrowotne, komunikacyjne, mienia, na życie, turystyczne, inwestycyjne, dla firm, NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), ochrony prawnej i wspomniane już społeczne.

Kiedy warto się ubezpieczać?

Ubezpieczenia na życie mogą dotyczyć każdego, ale szczególnie warto ubezpieczyć się będąc głównym lub jedynym żywicielem rodziny czy wykonując pracę z dużym ryzykiem zawodowym. Ubezpieczyciele przewidują różne sytuacje, dlatego ubezpieczenie na życie może przybrać formę polisy posagowej, która może zapewnić ochronę i zabezpieczenie losów dziecka, kiedy zabraknie jego rodziców. Czasem też warto skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia np. karty kredytowej, kiedy wiążę się to z obniżeniem marży lub prowizji np. kredytu hipotecznego. Ubezpieczać się warto jak widać z różnych powodów i na różne okazje, które mogą zaskoczyć człowieka.

Kiedy trzeba się ubezpieczyć? Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczeniami koniecznymi są wszystkie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dotyczą one w szczególności posiadaczy pojazdów mechanicznych, osób posiadających gospodarstwa rolne czy osób wykonujących zawody prawne, takie jak: ekspert podatkowy, adwokat, notariusz czy radca prawny. Różnego rodzaju ustawy wskazują jeszcze wiele innych zawodów podlegających odpowiedzialności cywilnej. Są to: księgowi i biegli rewidenci, pośrednicy ubezpieczeniowi, specjaliści z branży gospodarki nieruchomości, jak rzeczoznawcy majątkowi, ale też detektywi, lekarze, pielęgniarki, farmaceuci oraz zawody związane z wszelkiego rodzaju transportem i zajęciami określanymi jako „działalność niebezpieczna i szczególnie niebezpieczna”. W Polsce lista profesji i działalności z obligatoryjnym ubezpieczeniem zawiera łącznie około 160 pozycji.

Ubezpieczenia to skomplikowana materia, dlatego warto ją poznać trochę bardziej szczegółowo, żeby móc później pewnie poruszać się w świecie finansów. W czym na pewno pomogą inne artykuły naszego poradnika, nie tylko w temacie ubezpieczeń.

 

Czy wiesz, że...

różnica w koszcie między najtańszym, a najdroższym kredytem hipotecznym przy kredycie o wartości 400 tys. może wynosić
nawet 96 tys. zł?*

Umów konsultację
Nota prawna

powiązane porady

Kiedy ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania?

Są pewne sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe może nie wypłacić odszkodowania. I będzie miało ku temu pełne prawo, bo po prostu nie

Czytaj więcej

Na co zwracać uwagę zawierając polisę ubezpieczeniową?

Zawierając polisę ubezpieczeniową chcemy, aby jak najlepiej chroniła nas, naszych najbliższych, czy nasz majątek. Może być z tym problem, jeśli nie

Czytaj więcej

Suma ubezpieczenia, a suma gwarancyjna – czym się różnią?

Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna oznaczają górną granicę kwoty, do której odpowiedzialny jest ubezpieczyciel. Jednak, mimo tego generalnego

Czytaj więcej