jednostka transakcyjna

jednostka transakcyjna

liczba papierów wartościowych, której wielokrotność może być przedmiotem transakcji w danym systemie notowań. Najmniejsza jednostka danego instrumentu finansowego, będąca przedmiotem transakcji giełdowej.

Pozostałe hasła na literę J