ING Bank Śląski

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce, który obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze. Zasadniczym celem ING Banku Śląskiego, wynikającym z jego strategii, jest rozwijanie i umacnianie pozycji w polskim sektorze bankowym poprzez dostarczanie zintegrowanych usług finansowych oraz zachowanie charakteru banku zorientowanego na klienta.

Czynnikami wspierającymi realizację zamierzonych celów jest współpraca z Grupą ING, stosowanie nowoczesnej technologii oraz świadczenie wysokiej jakości usług.

[ex_kontakt_stopka title="Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej:" form="7" photo="976" button-color="btn-c7"]