Czym jest kosztorys inwestorski, jakie informacje powinien zawierać i kto ma obowiązek go sporządzić?

Kosztorys inwestorski jest jednym z najważniejszych dokumentów potrzebnych w procesie budowy domu finansowanej kredytem hipotecznym. Czym jest w praktyce, jakie elementy powinien zawierać i jak stworzyć kosztorys inwestorski? Podpowiadamy.

Z tego tekstu dowiesz się:

 • czym jest kosztorys inwestorski;
 • kto tworzy kosztorys inwestorski;
 • kosztorys inwestorski - kto sporządza;
 • jakie elementy musi zawierać kosztorys inwestorski.

Budowa domu wiąże się nie tylko z szeregiem prac, ale również z ogromem formalności. Jednym z dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia budowy jest kosztorys inwestorski. Co to jest kosztorys inwestorski?

Kosztorys inwestorski — definicja

Kosztorys inwestorski to dokument finansowy, uwzględniający wszystkie koszty budowy domu – w tym przede wszystkim koszty zakup materiałów i ich rodzaj, robociznę (określaną w formie roboczogodzin) oraz sprzęt niezbędny do realizacji prac. Wykonuje się go na podstawie projektu wykonawczego nieruchomości oraz obowiązujących aktualnie cen materiałów budowlanych (netto, nie brutto).

W jakim celu sporządza się kosztorys inwestorski?

Dokument służy do precyzyjnego oszacowania kosztów inwestycji, co – zwłaszcza w przypadku finansowania budowy środkami z kredytu hipotecznego – ma ogromne znaczenie. Wszelkie kwestie związane z kosztorysem inwestorskim określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Zobacz także: Czy warto nadpłacić kredyt hipoteczny i jakie konsekwencje niesie za sobą taka decyzja?

Kosztorys uproszczony a szczegółowy

Kosztorys inwestorski może przyjmować formę kosztorysu uproszczonego lub szczegółowego. Pierwszy z nich najczęściej przygotowuje się w przypadku mniejszych inwestycji, niewielkiego remontu czy wykończenia nieruchomości, drugi – dla większych inwestycji, np. budowy domu.

Jakie elementy powinien zawierać kosztorys inwestorski na roboty budowlane?

Zgodnie z ww. rozporządzeniem kosztorys inwestorski powinien uwzględniać:

 • stronę tytułową zawierającą: nazwę i lokalizację obiektu;
 • nazwą i adres inwestora oraz podmiotu wykonującego kosztorys;
 • imiona, nazwiska, funkcje i podpisy osób opracowujących kosztorys;
 • wartość kosztorysową robót,
 • datą wykonania kosztorysu;
 • opis techniczny nieruchomości;
 • przedmiar robót;
 • kalkulację uproszczoną;
 • tabelę wartości elementów scalonych,
 • załączniki.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem dokument jest ważny 6 miesięcy (chyba, że okoliczności mające wpływ na wartość zamówienia ulegną zmianie).

Jakie dokumenty są potrzebne do stworzenia kosztorysu inwestorskiego budynku wielorodzinnego?

Stworzenie kosztorysu inwestorskiego wymaga posiadania:

 • projektu przetargowego (w przypadku zamówień publicznych. Więcej na ten temat przeczytasz w akapicie Kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych),
 • projektu budowlanego wykonawczego,
 • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • założeń wyjściowych do kosztorysowania,
 • cen jednostkowych robót podstawowych.

Kto sporządza kosztorys inwestorski?

Kosztorys inwestorski sporządzany jest przez przyszłego właściciela nieruchomości lub zewnętrzny podmiot wyspecjalizowany w tworzeniu takich dokumentów. Jeśli zdecydujesz się na samodzielne przygotowanie kosztorysu, podziel dokument na etapy prac budowlanych (stan zero, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, etap montażu instalacji, etap wykończenia). Przy każdym z nich wskaż wymagane na danym etapie prace oraz niezbędne do wykonania elementy konstrukcji. Aby ułatwić sobie pracę, możesz skorzystać z dostępnego w internecie oprogramowania (np. Rodos czy Norma Pro). Jeśli nie chcesz lub nie możesz wykonać kosztorysu inwestorskiego samodzielnie, możesz zlecić jego stworzenie zewnętrznemu podmiotowi. Ile będzie kosztować taka usługa?

Kosztorys inwestorski — cena

Zastanawiasz się ile kosztuje kosztorys inwestorski? Jeśli zdecydujesz się na zlecenie stworzenia kosztorysu podwykonawcy, musisz liczyć się z kosztem na poziomie 400 – 800 zł.

Kosztorys ofertowy a inwestorski

Czym różni się kosztorys inwestorski od kosztorysu ofertowego? Zarówno kosztorys inwestorski, jak i ofertowy określają koszty budowy nieruchomości na kolejnych etapach prac. W przeciwieństwie do kosztorysu inwestorskiego kosztorys ofertowy sporządza wykonawca robót. Stanowi on ofertę, z którą może zapoznać się (i zaakceptować lub nie) potencjalny inwestor. Kosztorys ofertowy uwzględnia projekt budowlany, przedmiar robót i zamówienia na maszyny potrzebne do realizacji inwestycji. Zazwyczaj wykorzystuje się go w przypadku przetargów w zamówieniach publicznych.

Kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych

Kosztorys inwestorski to dokument wykorzystywany nie tylko na potrzeby budowy domu, ale także w zamówieniach publicznych. Kwestie związane z kosztorysem inwestorskim w zamówieniach publicznych reguluje Ustawa z dnia 11 września 2019 roku – prawo zamówień publicznych. Wykonuje się go metodą kalkulacji uproszczonej, a jego głównym celem jest ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane. Zgodnie z zapisami prawa zamówień publicznych kosztorys inwestorski służy także do badania ofert lub ich poszczególnych elementów w kontekście rażąco niskiej ceny.
Podstawą stworzenia kosztorysu inwestorskiego do celów zamówień publicznych powinny stanowić:

 • dokumentacja projektowa;
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
 • założenia wyjściowe do kosztorysowania;
 • ceny jednostkowe robót podstawowych.

 Kredyt na budowę domu – tylko z pomocą eksperta

Planujesz budowę domu i chcesz sfinansować inwestycję kredytem? Pamiętaj, że wybór przypadkowego może przełożyć się na mniejsze szanse na pozytywną decyzję kredytodawcy, wyższe koszty czy niekorzystną konstrukcję finansowania. Podstawą trafnego wyboru powinno być więc dogłębne porównanie dostępnych na rynku ofert i znalezienie tej, która precyzyjnie odpowie na Twoje potrzeby. Samodzielne wykonanie takiego procesu może być jednak skomplikowane, czasochłonne i nie do końca miarodajne. Choć na stronach poszczególnych banków znajdziesz dokładne koszty finansowania i warunki, jakie stawiają kredytobiorcom instytucje finansowe, nie zyskasz wiedzy dotyczących wewnętrznych mechanizmów funkcjonowania poszczególnych kredytodawców i zasad oceny zdolności kredytowej wnioskujących. A te są kluczowe dla otrzymania finansowania na najkorzystniejszych warunkach. Aby uniknąć frustracji, zawodu i nieprzyjemnych niespodzianek, oddaj swoją przyszłość w ręce eksperta — Expandera. Specjalista wesprze Twoje działania na każdym etapie procesu kredytowego — począwszy od wyselekcjonowania banków, które zaoferują Ci najlepsze warunki kredytu hipotecznego, poprzez skompletowanie dokumentów, aż do podpisania umowy kredytowej. A jego usługa będzie dla Ciebie całkowicie bezkosztowa.

Zobacz także: Czym jest ekologiczny dom, ile kosztuje i jak najlepiej sfinansować jego budowę?

powiązane porady

Dom do 70 m2 bez pozwolenia – przejrzysty przewodnik dla inwestorów

Od 3 stycznia 2022 roku osoby marzące o własnej nieruchomości mogą wybudować dom o powierzchni do 70 m2 bez pozwolenia na budowę i konieczności

Czytaj więcej

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a księga wieczysta i dziedziczeni...

Czym jest, jak działa i czy warto zakupić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Dziedziczenie, księga wieczysta, wygaśnięcie prawa do lokalu –

Czytaj więcej

Odrolnienie działki: Koszt, ile trwa, procedura, w mieście

Marzy Ci się dom w mieście lub na obrzeżach i szukasz sposobu na obniżenie kosztów jego powstania? Kluczowy będzie tu zakup terenu w dobrej cenie, a

Czytaj więcej