efektywna stopa procentowa

efektywna stopa procentowa (ang. effective interest rate)

stopa procentowa uwzględniająca całościowy rzeczywisty przychód z kapitału przy odsetkach otrzymywanych lub całościowy koszt kapitału przy odsetkach płaconych. Przy jej obliczaniu uwzględnia się np. efekt kapitalizacji odsetek, wszelkie opłaty związane z danym produktem czy metodologię spłaty kapitału i naliczania odsetek, przykładowo od malejącego lub stałego kapitału.

Pozostałe hasła na literę E