EURIBOR

EURIBOR (ang. Euro Interbank Offered Rate)

stopa procentowa kredytów oferowanych w strefie euro przez jeden bank innemu bankowi. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków strefy euro – ustalane przez FBE – Federation Bancaire de L’Union Européenne w Brukseli. Innymi słowy to wskaźnik oprocentowania obowiązujący przy pożyczaniu euro przez jeden bank innemu bankowi udzielającemu kredytu. Stopa procentowa EURIBOR i marża składają się na oprocentowanie danego kredytu.