ekspiracja

ekspiracja

ustanie, wygaśnięcie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Termin ekspiracji określa najczęściej polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.