hipoteka ustawowa

hipoteka ustawowa (ang. statutory mortgage)

rodzaj hipoteki, nie wymagający wpisu do księgi wieczystej i powstającej na mocy prawa. Skarbowi Państwa przysługuje z tytułu ustalonych w decyzji zobowiązań podatkowych przypadających od właściciela i samoistnego posiadacza nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami o zobowiązaniach podatkowych, hipoteka ustawowa na tej nieruchomości, nawet gdyby te zobowiązania nie zostały ujawnione w księdze wieczystej.