hipoteka morska

hipoteka morska (ang. maritime mortgage)

hipoteka zabezpieczająca dług na statku dłużnika. W przypadku statków zastosowanie mają odrębne przepisy regulujące instytucję hipotek. Przedmiotem hipoteki morskiej w Polsce może być statek morski wpisany, co jest konieczne, do prowadzonego przez Izbę Morską właściwą dla portu macierzystego rejestru okrętowego. Hipoteka podlega pod ten właśnie wpis. Hipoteka morska obciąża także przynależności statku i niektóre wierzytelności powstałe po ustanowieniu hipoteki.