hipoteka kaucyjna

hipoteka kaucyjna (ang. bail mortgage)

hipoteka, która jest ustanawiana na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości do oznaczonej sumy najwyższej, nie zaś o konkretnej wartości. Stanowi ona zabezpieczenie przykładowo kredytu w rachunku bieżącym, wierzytelności zbywanych przez indos, w tym czeków i weksli czy też kredytu przyszłego. Odsetki i inne koszty muszą mieścić się w sumie wymienionej we wpisie hipoteki. Z tego powodu banki starają się, żeby ta kwota była ustanowiona na odpowiednio wyższym poziomie, aby zabezpieczała spłatę kredytu, odsetek i prowizji. Ustanowienie tej hipoteki jest bezwarunkowo powiązane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.