hipoteka przymusowa

hipoteka przymusowa (ang. obligatory mortgage)

zabezpieczenie wierzytelności na nieruchomościach dłużnika, nie wymagające zgody dłużnika. Możliwe jest ustanowienie jej na rzecz wierzyciela, który posiada wymagalną wierzytelność stwierdzoną poprzez tytuł wykonawczy, określony w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym na wszystkich należących do dłużnika nieruchomościach. Może być ona też ustanowiona na mocy postanowienia prokuratorskiego lub zarządzenia sądu.