hipoteczny list zastawny

hipoteczny list zastawny (ang. mortgage bond)

papier wartościowy imienny lub na okaziciela. Może być emitowany wyłącznie przez banki hipoteczne. Są one, praktycznie rzecz biorąc, formą długoterminowej (najczęściej od 3 do 10 lat) lokaty kapitału dla ich nabywcy. Dla banków hipotecznych są one z kolei źródłem pozyskiwania środków na finansowanie akcji kredytowych. List zastawny ma swą wartość nominalną i oprocentowanie (kiedyś prawie jedynie stałe, obecnie oparte o stawkę bazową LIBOR lub FIBOR). Nabywcami listów zastawnych są głównie inwestorzy instytucjonalni, przeważnie firmy ubezpieczeniowe, niektóre fundusze inwestycyjne, emerytalne oraz inne banki.