weksel skarbowy

weksel skarbowy (ang. treasury bill)

jeden z rodzajów papierów dłużnych. Przyjmuje formę weksla własnego, który wystawia Skarb Państwa. Są one bardzo popularne w krajach anglosaskich, a ich polskim odpowiednikiem są bony skarbowe. Różnią się, w sytuacji, gdy w danym kraju występują tak weksle, jak i bony skarbowe, sposobem naliczania odsetek. Weksel skarbowy to walor, którego sprzedaż dokonuje się na bazie dyskonta, z kolei bony skarbowe posiadają kupon odsetkowy.