Kredyt obrotowy: co to jest i jakie niesie korzyści

Prowadzenie firmy wymaga czasami żelaznych nerwów. Szczególnie wtedy, gdy kontrahenci nie spieszą się z regulowaniem należności, a firma musi realizować własne zobowiązania finansowe, np. te w stosunku do urzędu skarbowego, ZUS-u czy dostawców. Z artykułu dowiesz się, na czym polega kredyt obrotowy i w jaki sposób korzystnie wpływa na płynność finansową firmy.

Niejednokrotnie bieżące zobowiązania firmy powodują zagrożenie dla jej płynności finansowej. Wprawdzie od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje znowelizowana Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która przewiduje maksymalnie 60 dni terminu zapłaty, to dla małej firmy 60 dni oczekiwania na wierzytelność może być czasem zbyt długim. Ryzyko utraty płynności jest wówczas spore. Rozwiązaniem problemu może być kredyt obrotowy dla firm.

Kredyt obrotowy – definicja

Kredyt obrotowy to jeden z rodzajów finansowania działalności gospodarczej, który jest bardzo popularny wśród przedsiębiorców. Jest on przeznaczany przede wszystkim na potrzeby bieżącej działalności firmy, czyli na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności, takich jak zakup surowców, płatność za energię, wynagrodzenia pracowników czy opłacenie czynszu za lokal.

Kredyt obrotowy dla firm może być udzielany przez banki, instytucje finansowe oraz inne podmioty zajmujące się udzielaniem pożyczek.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym jest często niezbędny do prowadzenia działalności. Część zysków bieżących firma może bowiem przeznaczyć np. na inwestycje, a kredyt obrotowy traktować jako zapas „na czarną godzinę”. Dzięki kredytowi obrotowemu przedsiębiorca ma pewność, że nie zabraknie mu środków na stałe zobowiązania i potrzeby, co pozwala na rozwój biznesu.

Kredyt obrotowy może pokryć koszty związane z zatrudnieniem personelu, koszty administracyjne, zakup drobnego wyposażenia i wiele innych. Przedsiębiorstwa korzystają z kredytów obrotowych, aby zapewnić sobie płynność finansową, która umożliwia im regulowanie bieżących zobowiązań, nawet gdy nie posiadają wystarczającej gotówki, np. ze względu na zaległe na ich rzecz wierzytelności.

Zobacz także: Inflacja a kredyt: Jak wzrost inflacji może wpłynąć na Twój kredyt?

Co to jest kredyt obrotowy?

Bankowy kredyt obrotowy może zostać udzielony w ramach rachunku bieżącego bądź w ramach zawartej z bankiem umowy kredytowej. W wyborze formy, najlepiej dopasowanej do potrzeb firmy pomóc może specjalista Expandera. Warto już teraz jednak powiedzieć, czym różnią się oba rodzaje kredytu.

Otóż kredyt obrotowy w rachunku bieżącym polega na tym, że przedsiębiorstwo ustala z bankiem wysokość limitu, do jakiego może zaciągnąć zobowiązanie w ramach rachunku bieżącego prowadzonego w tym banku. To oznacza, że przedsiębiorstwo może doprowadzić do ujemnego salda na rachunku bieżącym. Są to zatem dodatkowe środki finansowe udostępniane przez bank, po które firma może sięgnąć, choć jej konto w danym momencie świeci pustkami. Saldo firmy będzie więc do momentu spłaty limitu ujemne. Natomiast każdy wpływ na konto w pierwszej kolejności posłuży spłacie tego ujemnego salda. W przypadku kredytu obrotowego w rachunku bieżącym bank pobierze prowizję za gotowość udzielenia kredytu (nawet jeśli firma z niego nie skorzysta) oraz naliczy odsetki od wykorzystanej kwoty. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym nazywany jest często linią kredytową.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, w odróżnieniu od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, jest rozwiązaniem jednorazowym. Aby zaciągnąć taki kredyt, firma musi podpisać z bankiem lub instytucją finansową odrębną umowę. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym może być także kredytem odnawialnym, ale nie musi.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym wymaga posiadania rachunku bieżącego w banku, który udziela limitu odnawialnego. W przypadku kredytu obrotowego w rachunku kredytowym takiej konieczności nie ma.

Kredyt obrotowy – jak działa?

Ustanowienie limitu kredytu obrotowego w rachunku bieżącym oznacza, że firma może skorzystać z tych pieniędzy, ale nie musi. Wypłata środków realizowana jest na życzenie kredytobiorcy, zgodnie z dostępnym limitem. Kredyt obrotowy zazwyczaj nie ma ustalonego harmonogramu spłat, choć bank zwykle wymaga, by kredytobiorca spłacił całą kwotę kapitału do daty zapadalności kredytu. Najbardziej popularną praktyką jest spłata co miesiąc minimalnej ustalonej kwoty.

Kredyt obrotowy dla spółki z o.o.

O kredyt obrotowy dla spółki z o.o. występuje w imieniu firmy zazwyczaj jeden ze wspólników, najczęściej jest to osoba umocowana przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw finansowych przedsiębiorstwa. Jednak odpowiedzialna za spłatę kredytu jest zawsze sama spółka. Aby otrzymać kredyt obrotowy dla spółki z o.o, firma musi mieć odpowiednią zdolność kredytową oraz dobrą historię spłaty kredytów. W przypadku wnioskowania o kredyt dla spółki z o.o., zazwyczaj wymagana jest zgoda wszystkich członków zarządu lub wspólników oraz rady nadzorczej, jeśli taka została powołana.

Przyznanie kredytu obrotowego oraz decyzja o jego wysokości uzależnione są m.in. od branży, jaką firma reprezentuje, historii kredytowej i od braku zaległości podatkowych i składek ZUS. Natomiast sama wysokość udzielanego kredytu zależy od udokumentowanych obrotów. Niezmiernie ważnym czynnikiem wpływającym na przyznanie kredytu obrotowego są ponoszone przez spółkę koszty prowadzenia działalności. Czasami bank bada także zdolność kredytową wspólników. Jeśli wspólnicy są mocno zadłużeni, bank może uznać, że udzielenie kredytu takiej spółce będzie zbyt ryzykowne.

Kredyt obrotowy dla firm – oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu obrotowego może wynosić od 6 do 8 proc. w skali roku. Każdy kredytodawca ma jednak własne oprocentowanie. Najważniejsze jest jednak, że nie jest to jedyny koszt. Do tego należy doliczyć m.in.:

  • opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0 zł;
  • prowizję za podwyższenie kredytu w rachunku bieżącym;
  • prowizję za odnowienie kredytu, liczoną od kwoty odnowienia;
  • prowizję od niewykorzystanej kwoty kredytu;
  • opłatę za restrukturyzację zadłużenia;
  • koszt ubezpieczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym;
  • i wiele innych; opłaty mogą się różnić w zależności od instytucji udzielającej kredytu.

Jak widać koszt kredytu obrotowego może być spory, a niektóre opłaty nieoczywiste. W przypadku kredytu obrotowego w rachunku bieżącym klient ma rzadko możliwość negocjowania warunków finansowych takiego kredytu. Jest bowiem związany w tej kwestii ze swoim bankiem. Inaczej jest w przypadku kredytu obrotowego w rachunku kredytowym – tutaj organizacja ma większe pole manewru, mogąc wybrać kredytodawcę niezależnie od tego, gdzie ma rachunek bieżący. Oferty są jednak trudno porównywalne, a niektóre opłaty niełatwe do znalezienia. Dlatego podpisanie umowy kredytowej warto poprzedzić spotkaniem z ekspertem Expandera specjalizującym się w instrumentach finansowych przeznaczonych dla firm oraz sprawdzić wraz z nim kalkulator dla kredytów obrotowych.

Zobacz także: Czy warto nadpłacić kredyt hipoteczny i jakie konsekwencje niesie za sobą taka decyzja?

powiązane porady

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca — przejrzysty przewodnik dla cudzoziemców

Jak wynika z danych GUS, na koniec lipca 2023 r. liczba obcokrajowców wykonujących pracę w naszym kraju wyniosła 996,5 tys. Czy legalnie zatrudnieni

Czytaj więcej

Kredyt hipoteczny bez ślubu – przejrzysty przewodnik dla przyszłych kredytob...

Czy para, która nie zawarła związku małżeńskiego, może wspólnie wnioskować o kredyt hipoteczny? Jakie warunki muszą spełnić kredytobiorcy, aby

Czytaj więcej

Wynajem czy kupno mieszkania – przejrzysty przewodnik dla poszukujących noweg...

Lepiej kupić czy wynająć mieszkanie – takie pytanie każdego dnia zadają sobie osoby marzące o nowym lokum. W artykule wyjaśnimy, która opcja okaże

Czytaj więcej