Nieruchomości zabytkowe – przejrzysty przewodnik dla inwestorów

Marzysz o zakupie unikalnej nieruchomości „z duszą”? Chcesz zainwestować kapitał w prawdziwą „perełkę”, która wyróżni się wśród konkurencji i będzie przynosić atrakcyjne zyski z najmu? Rozważ kupno nieruchomości zabytkowej. W artykule wyjaśnimy, czym są w praktyce nieruchomości zabytkowe, na jakich zasadach można je nabyć i jakie prawa i obowiązki ma właściciel „zabytku”.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • kiedy nieruchomość staje się zabytkiem;
 • jakie prawa i obowiązki ma właściciel zabytkowej nieruchomości;
 • czy inwestycje w nieruchomości zabytkowe są możliwe?

Okazałe pałace, przyciągające uwagę kamienice, okazałe dworki to tylko kilka przykładów nieruchomości zabytkowych. Idealne na cele inwestycyjne przypadną do gustu entuzjastom domów z duszą, jedynych w swoim rodzaju i wyróżniających się wśród nowoczesnej architektury. Czym są nieruchomości zabytkowe?

Nieruchomości zabytkowe – czym są w praktyce?

Kiedy nieruchomość jest zabytkiem? Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: nieruchomości zabytkowe to nieruchomości, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące obiekty minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Każda nieruchomość zabytkowa powinna figurować w Rejestrze Zabytków prowadzonym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, stając się tym samym nieruchomością objęta ochroną konserwatorską. Informacja o zabytkowym statusie nieruchomości powinna także figurować w jej księdze wieczystej.

Zobacz także: Oprocentowanie stałe czy zmienne – który kredyt hipoteczny warto wybrać?

Jak wpisać nieruchomość do Rejestru Zabytków?

Wpisu do Rejestru Zabytków możesz dokonać na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu lub na wniosek. Wniosek ten może­­ złożyć jako właściciel nieruchomości lub użytkownik wieczysty gruntu, na którym stoi budynek. Przed dokonaniem wpisu niezbędne jest przeprowadzenie postępowania, które potwierdzi zabytkowy charakter obiektu.

Zabytkowa nieruchomość może figurować także w gminnej ewidencji zabytków (rejestr ten działa niezależnie od Rejestru Zabytków, a wpisy w obu rejestrach nie muszą się ze sobą pokrywać). Wpis do gminnej ewidencji zabytków odbywa się na podstawie zarządzenia prezydenta miasta, burmistrza lub wójta w procesie decyzji administracyjnej.

Jak wykreślić nieruchomość z ewidencji zabytków?

Wykreślenie nieruchomości z ewidencji zabytków wymaga przeprowadzenia postępowania wszczętego z urzędu, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym stoi nieruchomość. Za jego realizację odpowiada Departament Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a decyzję w sprawie wykreślenia podejmuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zakup nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – czy jest możliwy?

Jeśli marzysz o zakupie zabytkowej nieruchomości, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś ją nabył. Pamiętaj jednak, że posiadanie „zabytku” niesie za sobą zarówno prawa, jak i obowiązki. Jakie?

Zobacz także: Instalacja fotowoltaiczna – dlaczego warto po nią sięgnąć, ile kosztuje i czy można sfinansować ją kredytem?

 Obowiązki właściciela zabytkowej nieruchomości

Zgodnie z art. 5 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków:
1) naukowego badania i dokumentowania zabytku;
2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku;
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;
5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.
Właściciel zabytkowej nieruchomości nie może odbudowywać, remontować ani przebudowywać obiektu bez zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. Na skutek prac remontowych zabytek nie może bowiem stracić swojego unikalnego charakteru. Powinien także skutecznie zabezpieczyć nieruchomość przed ingerencją osób trzecich (np. poprzez ogrodzenie czy monitoring), czynnikami atmosferycznymi, zawilgoceniem, degradacją czy zniszczeniem oraz korzystać z nieruchomości w taki sposób, by trwale zachować jej wartość kulturową. Wyburzenie budynku wpisanego do rejestru zabytków jest możliwe jedynie po jego wykreśleniu z rejestru.

Prawa i przywileje właściciela nieruchomości zabytkowej

Posiadanie zabytkowej nieruchomości niesie za sobą nie tylko obowiązki, ale także przywileje.

 1. Członkowie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, którzy są współwłaścicielami zabytku i właściciele nieruchomość, rozliczający się z fiskusem według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać z ulgi podatkowej, która umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania:
 • połowy kwoty poniesionej na fundusz remontowy, prace konserwatorskie i roboty budowlane kwoty;
 • kwoty zakupu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Kwota ta nie może być jednak wyższa niż równowartość iloczynu 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku.
 1. Właściciel nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków może ubiegać się także o uzyskanie celowej dotacji z budżetu państwa. Środki może przeznaczyć na dofinansowanie robót budowlanych oraz prac restauratorskich i konserwatorskich. Wniosek o dofinansowanie możesz włożyć do władz samorządowych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W zależności od specyfiki zabytku i wartości kulturowej kwota dotacji może wynosić od 50 do 100 proc. wartości prac.
 2. Właściciele zabytków mogą starać się także o uzyskanie dotacji ze środków Unii Europejskiej. Zwłaszcza jeśli mają ciekawy pomysł na atrakcyjne zagospodarowanie nieruchomości, np. w celach turystycznych.

Podatek od nieruchomości – obiekty zabytkowe

Czy właściciele zabytkowych nieruchomości są zobowiązani do uiszczania podatku od nieruchomości w standardowych stawkach? Zgodnie z prawem nieruchomości zabytkowe są zwolnione z opodatkowania po spełnieniu trzech poniższych warunków:

 • nieruchomość jest wpisana indywidualnie do Rejestru Zabytków;
 • nieruchomość jest utrzymywana i konserwowana zgodnie z przepisami o ochronie zabytków,
 • nieruchomość nie jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej.

Kredyt hipoteczny na nieruchomość zabytkową – tylko z pomocą eksperta

Chcesz kupić nieruchomość wpisaną do gminnej ewidencji zabytków, ale nie dysponujesz kapitałem, który pozwoli sfinansować transakcję gotówką? Sięgnij po dostosowany do swoich potrzeb kredyt hipoteczny. Pamiętaj jednak, że wybór przypadkowego finansowania może narazić Cię nie tylko na dodatkowe koszty, ale także na utrudniony proces wnioskowania i mniejsze szanse na pozytywną decyzję kredytodawcy. Chcąc znaleźć szyty na miarę kredyt hipoteczny, sięgnij po wsparcie eksperta – Expandera. Dzięki swojej wiedzy i praktycznemu doświadczeniu specjalista pomoże Ci wyselekcjonować banki, które zaoferują najlepsze warunki finansowania i największe szanse na pozytywną decyzję kredytową. Specjalista pomoże Ci także skompletować wymagane dokumenty, wypełnić i złożyć wniosek, odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości. Ze względu na fakt, że specjalistę wynagradza kredytujący nieruchomość bank, za jego wsparcie nie zapłacisz ani złotówki.

Zobacz także: Czym jest uzbrojenie działki, ile kosztuje i dlaczego warto je wykonać przed budową domu?
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Marzysz o zakupie unikalnej nieruchomości „z duszą”? Chcesz zainwestować kapitał w prawdziwą „perełkę”, która wyróżni się wśród konkurencji i będzie przynosić atrakcyjne zyski z najmu? Rozważ kupno nieruchomości zabytkowej. W artykule wyjaśnimy, czym są w praktyce nieruchomości zabytkowe, na jakich zasadach można je nabyć i jakie prawa i obowiązki ma właściciel „zabytku”.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • kiedy nieruchomość staje się zabytkiem;
 • jakie prawa i obowiązki ma właściciel zabytkowej nieruchomości;
 • czy inwestycje w nieruchomości zabytkowe są możliwe?

Okazałe pałace, przyciągające uwagę kamienice, okazałe dworki to tylko kilka przykładów nieruchomości zabytkowych. Idealne na cele inwestycyjne przypadną do gustu entuzjastom domów z duszą, jedynych w swoim rodzaju i wyróżniających się wśród nowoczesnej architektury. Czym są nieruchomości zabytkowe?

Nieruchomości zabytkowe – czym są w praktyce?

Kiedy nieruchomość jest zabytkiem? Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: nieruchomości zabytkowe to nieruchomości, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące obiekty minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Każda nieruchomość zabytkowa powinna figurować w Rejestrze Zabytków prowadzonym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, stając się tym samym nieruchomością objęta ochroną konserwatorską. Informacja o zabytkowym statusie nieruchomości powinna także figurować w jej księdze wieczystej.

Zobacz także: Oprocentowanie stałe czy zmienne – który kredyt hipoteczny warto wybrać?

Jak wpisać nieruchomość do Rejestru Zabytków?

Wpisu do Rejestru Zabytków możesz dokonać na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu lub na wniosek. Wniosek ten może­­ złożyć jako właściciel nieruchomości lub użytkownik wieczysty gruntu, na którym stoi budynek. Przed dokonaniem wpisu niezbędne jest przeprowadzenie postępowania, które potwierdzi zabytkowy charakter obiektu.

Zabytkowa nieruchomość może figurować także w gminnej ewidencji zabytków (rejestr ten działa niezależnie od Rejestru Zabytków, a wpisy w obu rejestrach nie muszą się ze sobą pokrywać). Wpis do gminnej ewidencji zabytków odbywa się na podstawie zarządzenia prezydenta miasta, burmistrza lub wójta w procesie decyzji administracyjnej.

Jak wykreślić nieruchomość z ewidencji zabytków?

Wykreślenie nieruchomości z ewidencji zabytków wymaga przeprowadzenia postępowania wszczętego z urzędu, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym stoi nieruchomość. Za jego realizację odpowiada Departament Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a decyzję w sprawie wykreślenia podejmuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zakup nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – czy jest możliwy?

Jeśli marzysz o zakupie zabytkowej nieruchomości, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś ją nabył. Pamiętaj jednak, że posiadanie „zabytku” niesie za sobą zarówno prawa, jak i obowiązki. Jakie?

Zobacz także: Instalacja fotowoltaiczna – dlaczego warto po nią sięgnąć, ile kosztuje i czy można sfinansować ją kredytem?

 Obowiązki właściciela zabytkowej nieruchomości

Zgodnie z art. 5 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków:
1) naukowego badania i dokumentowania zabytku;
2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku;
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;
5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.
Właściciel zabytkowej nieruchomości nie może odbudowywać, remontować ani przebudowywać obiektu bez zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. Na skutek prac remontowych zabytek nie może bowiem stracić swojego unikalnego charakteru. Powinien także skutecznie zabezpieczyć nieruchomość przed ingerencją osób trzecich (np. poprzez ogrodzenie czy monitoring), czynnikami atmosferycznymi, zawilgoceniem, degradacją czy zniszczeniem oraz korzystać z nieruchomości w taki sposób, by trwale zachować jej wartość kulturową. Wyburzenie budynku wpisanego do rejestru zabytków jest możliwe jedynie po jego wykreśleniu z rejestru.

Prawa i przywileje właściciela nieruchomości zabytkowej

Posiadanie zabytkowej nieruchomości niesie za sobą nie tylko obowiązki, ale także przywileje.

 1. Członkowie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, którzy są współwłaścicielami zabytku i właściciele nieruchomość, rozliczający się z fiskusem według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać z ulgi podatkowej, która umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania:
 • połowy kwoty poniesionej na fundusz remontowy, prace konserwatorskie i roboty budowlane kwoty;
 • kwoty zakupu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Kwota ta nie może być jednak wyższa niż równowartość iloczynu 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku.
 1. Właściciel nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków może ubiegać się także o uzyskanie celowej dotacji z budżetu państwa. Środki może przeznaczyć na dofinansowanie robót budowlanych oraz prac restauratorskich i konserwatorskich. Wniosek o dofinansowanie możesz włożyć do władz samorządowych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W zależności od specyfiki zabytku i wartości kulturowej kwota dotacji może wynosić od 50 do 100 proc. wartości prac.
 2. Właściciele zabytków mogą starać się także o uzyskanie dotacji ze środków Unii Europejskiej. Zwłaszcza jeśli mają ciekawy pomysł na atrakcyjne zagospodarowanie nieruchomości, np. w celach turystycznych.

Podatek od nieruchomości – obiekty zabytkowe

Czy właściciele zabytkowych nieruchomości są zobowiązani do uiszczania podatku od nieruchomości w standardowych stawkach? Zgodnie z prawem nieruchomości zabytkowe są zwolnione z opodatkowania po spełnieniu trzech poniższych warunków:

 • nieruchomość jest wpisana indywidualnie do Rejestru Zabytków;
 • nieruchomość jest utrzymywana i konserwowana zgodnie z przepisami o ochronie zabytków,
 • nieruchomość nie jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej.

Kredyt hipoteczny na nieruchomość zabytkową – tylko z pomocą eksperta

Chcesz kupić nieruchomość wpisaną do gminnej ewidencji zabytków, ale nie dysponujesz kapitałem, który pozwoli sfinansować transakcję gotówką? Sięgnij po dostosowany do swoich potrzeb kredyt hipoteczny. Pamiętaj jednak, że wybór przypadkowego finansowania może narazić Cię nie tylko na dodatkowe koszty, ale także na utrudniony proces wnioskowania i mniejsze szanse na pozytywną decyzję kredytodawcy. Chcąc znaleźć szyty na miarę kredyt hipoteczny, sięgnij po wsparcie eksperta – Expandera. Dzięki swojej wiedzy i praktycznemu doświadczeniu specjalista pomoże Ci wyselekcjonować banki, które zaoferują najlepsze warunki finansowania i największe szanse na pozytywną decyzję kredytową. Specjalista pomoże Ci także skompletować wymagane dokumenty, wypełnić i złożyć wniosek, odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości. Ze względu na fakt, że specjalistę wynagradza kredytujący nieruchomość bank, za jego wsparcie nie zapłacisz ani złotówki.

Zobacz także: Czym jest uzbrojenie działki, ile kosztuje i dlaczego warto je wykonać przed budową domu?

powiązane porady

Dom do 70 m2 bez pozwolenia – przejrzysty przewodnik dla inwestorów

Od 3 stycznia 2022 roku osoby marzące o własnej nieruchomości mogą wybudować dom o powierzchni do 70 m2 bez pozwolenia na budowę i konieczności

Czytaj więcej

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a księga wieczysta i dziedziczeni...

Czym jest, jak działa i czy warto zakupić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Dziedziczenie, księga wieczysta, wygaśnięcie prawa do lokalu –

Czytaj więcej

Odrolnienie działki: Koszt, ile trwa, procedura, w mieście

Marzy Ci się dom w mieście lub na obrzeżach i szukasz sposobu na obniżenie kosztów jego powstania? Kluczowy będzie tu zakup terenu w dobrej cenie, a

Czytaj więcej