margines bezpieczeństwa

margines bezpieczeństwa (ang. margin)

termin posiadający dwa znaczenia. Po pierwsze jest to wielkość, która informuje o tym, o ile wartość zabezpieczenia kredytu przyjętego przez bank jest większa od kwoty udzielonego kredytu. Tak np. margines 30-procentowy oznacza, że wartość zabezpieczenia przewyższa o tyle właśnie procent kwotę udzielonego kredytu. Pojęcie zamienne tego znaczenia to pokrycie. Po drugie margines bezpieczeństwa jest także zwany strefą bezpieczeństwa, czyli jest to różnica między planowanym poziomem osiąganym ze sprzedaży a dochodem, który gwarantuje przedsiębiorstwu próg rentowności.

Pozostałe hasła na literę M