mienie

mienie

przedmiot ubezpieczenia określony w umowie.