margines wypłacalności

margines wypłacalności

określona przepisami prawa wielkość środków własnych ubezpieczyciela, która nie może być niższa od minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego. To inaczej wielkość aktywów, którą powinien dysponować ubezpieczyciel w celu zabezpieczenia się przed następstwami spadku wpływów pochodzących ze składek ubezpieczeniowych, którego nie da się przewidzieć.

Pozostałe hasła na literę M