marża

marża (ang. spread)

zysk banku będący następstwem użyczenia kapitału. Poprzez pożyczenie środków bank powiększa stopę procentową reprezentującą cenę pozyskanego pieniądza o wielkość nazywaną marżą. Może ona być podawana w różny sposób: procentowo (np. 5%), w punktach bazowych (np. 30 b.p.) lub jako mnożnik stawki bazowej (np. 1,30 x stawka LIBOR). Ocena ryzyka kredytowego dokonana przez bank jest głównym czynnikiem wpływającym na wysokość marży.