MIDWIG

MIDWIG

indeks typu cenowego obejmujący akcje 40 spółek rynku podstawowego (z wyłączeniem spółek z indeksu WIG20). Publikowany od września 1998 r. do marca 2007 r. Jest on indeksem cenowym, nieuwzględniającym dochodów z praw poboru i dywidend.