Markit PMI

Markit PMI

indeksy PMI firmy Markit są wyliczane dla 26 krajów oraz kluczowych regionów gospodarki. Szacowane są one w oparciu o ankiety przeprowadzane wśród kadry kierowniczej przedsiębiorstw. Śledzą one zmiany w produkcji, nowych zamówieniach. Informacje, które się w nich znajdują mają odzwierciedlać rzeczywiście zaobserwowane tendencje rozwoju prowadzonego biznesu. W ankietach tych szybciej dostrzegalne są trendy koniunktury gospodarczej, niż w oficjalnych danych o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej czy wskaźniku PKB. Tego typu agregaty makroekonomiczne muszą być najpierw przetworzone przez krajowe biura statystyczne, dlatego ankiety PMI są szybciej pojawiającym się źródłem informacji. W ankietach kadra kierownicza udziela odpowiedzi na pytania dotyczące tego czy miernik aktywności przedsiębiorstwa (liczba nowych zamówień, wielkość produkcji, stan zatrudnienia) polepszy się, pogorszyły lub utrzymały na poprzednim poziomie. Wartość indeksu PMI obliczana jest jako suma pozytywnych odpowiedzi, która jest dodatkowo powiększona o połowę odpowiedzi sugerujących brak zmian. PMI w ten sposób kształtuje się w przedziale od 0 do 100 punktów. Wynik powyżej 50 punktów odczytuje się jako poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej.