Sprzedaż nowych domów w USA

Sprzedaż nowych domów w USA

raport o liczbie sprzedanych nowych domów w Stanach Zjednoczonych dzieła Urzędu Statystycznego Stanów Zjednoczonych i amerykańskiego Ministerstwa Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego. Na podstawie badania sondażowego liczba sprzedanych domów upubliczniana jest co miesiąc. Wielkość ta wyrównywana jest sezonowo i podawana w skali rocznej. Za sprzedaż domu na rynku pierwotnym uważa się, wedle definicji używanej do obliczania wskaźnika sytuację, sytuację, kiedy zostaje podpisana umowa lub następuje przyjęcie zaliczki przez dewelopera. Dom może zostać sprzedany w każdym momencie budowy a także przed jej rozpoczęciem. W taki sposób sprzedanych jest ok. 75% domów.