Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA /transakcje w toku/

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA /transakcje w toku/

Narodowe Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomości dokonuje publikacji dwóch indeksów opisujących aktywność na rynku wtórnym nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Sfinalizowane transakcje poprzedzają formalności trwające nie dłużej niż dwa miesiące od chwili akceptacji przez sprzedającego warunków umowy, co jest momentem rozpoczęcia transakcji w toku (podpisanie umowy przedwstępnej). Po tym czasie większość transakcji w toku staje się transakcjami sfinalizowanymi. NAR posiada dostęp do 20% wszystkie zawieranych na rynku wtórnym transakcji w toku. Na tej podstawie oblicza się wskaźnik transakcji w toku, będący wskaźnikiem wyprzedzającym w stosunku do wskaźnika transakcji sfinalizowanych. Indeks ten tworzony jest tak, że jego wartość bazowa równa 100 odpowiada średniej aktywności na rynku nieruchomości w 2001 r. Większość transakcji w toku zostaje sfinalizowana. Indeksy NAR publikowane są w cyklu miesięcznym.