stopa procentowa

stopa procentowa (ang. interest rate)

miernik przychodu przysługujący posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia kapitału innym podmiotom na dany czas. Najczęściej podaje się ją w stosunku rocznym. W przypadkach wysokiej inflacji lub w odniesieniu do niektórych produktów bankowych, jak np. kredyt lombardowy podawana także w okresach tygodniowych, miesięcznych lub kwartalnych. Rozróżnia się następujące stopy procentowe: zmienna, stała, nominana, efektywna i realna.