limit zaangażowania

limit zaangażowania (ang. concentration limit)

określona poprzez prawo lub przepisy wewnętrzne banku maksymalna dopuszczalna kwota środków finansowych możliwa do zaangażowania w: klienta banku, daną branżę gospodarki, inny kraj czy też nawet region świata. Podawany jest jako kwota lub procent funduszy własnych banku lub klienta. Określanie limitów zaangażowania pomaga przy kontroli ryzyka bankowego i służy jego minimalizacji.