likwidacja szkód

likwidacja szkód

czynności wykonywane przez towarzystwo ubezpieczeniowe dla ustalenia przyczyny i rozmiaru szkód oraz odpowiedzialności za daną szkodę, i obliczenie wysokości odszkodowania należnego poszkodowanemu lub osobie upoważnionej.