leasing operacyjny

leasing operacyjny (ang. operating leasing)

w odniesieniu do “życia ekonomicznego” przedmiotu leasingu krótkoterminowa bądź z krótkim terminem wypowiedzenia umowa o najem lub dzierżawę. Pojedyncza umowa leasingowa nie pokrywa tutaj pełnej amortyzacji przedmiotu leasingu, która zawiera: koszt kupna lub stworzenia przedmiotu czy koszty administracyjne i odsetek bankowych. Przedmiot amortyzuje się wtedy, kiedy wydzierżawia się kilku kolejnym użytkownikom. Leasingodawca ponosi pełne ryzyko uszkodzenia, kradzieży, ulegania usterkom przez przedmiot leasingu. Z tego powodu wymagane jest przez leasingodawcę, żeby leasingobiorca korzystał ze świadczonych przez niego usług serwisowych. Po wygaśnięciu umowy najczęściej leasingobiorca nie decyduje się na nabycie leasingowanego przedmiotu.